• Informacje na temat:

  gazela biznesu

Artykuły na temat: gazela biznesu
 • Synektik - notowany na głównym rynku GPW wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - dzięki istotnemu zwiększeniu skali biznesu we wszystkich segmentach oraz oczekiwanej komercjalizacji innowacyjnego radioznacznika do diagnostyki chorób serca, spodziewa się nawet czterokrotnego wzrostu marży EBITDA wobec średniej

 • Zarząd ICP Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2016 roku. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń...

 • Raport bieżący nr 44/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości...

 • Zarząd ICP Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2016 roku. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń...

 • Raport bieżący nr 35/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 35/2016 – Zmiany...

 • Raport bieżący nr 47/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości...

 • Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 113.232 tys. PLN, co stanowi wzrost o 67,5 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 11.388 tys. PLN, osiągając tym samym rentowność 10,1 proc. wartości przychodów ze sprzedaży. Na poziomie jednostkowym, Izoblok S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży 45.432 PLN, ze spadkiem 0,9 proc. porównując do IH roku 2016/2017. Wyniki skonsolidowane uwzględniają również rezerwę na przyszłe zobowiązania...

 • Raport bieżący nr 6/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości...

 • Złe prawo największą barierą dla rozwoju polskich firm

  Skomplikowane bariery prawne są największą barierą rozwojową dla małych i średnich firm. Te ostatnie nie mogą sobie pozwolić na kosztowną obsługę prawną.