• Informacje na temat:

  gazeta prawna świadczenia przedemerytalne

Artykuły na temat: gazeta prawna świadczenia przedemerytalne
 • Świadectwo pracy to dokument zawierający wiele informacji cennych dla byłego pracownika i następnego pracodawcy. Mają one także duże znaczenie w przypadku przyznawania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, np. emerytury, świadczenia przedemerytalnego czy też zasiłku dla bezrobotnych. Dlatego ważne jest prawidłowe wypełnienie świadectwa pracy, a w razie pomyłki, jego szybkie sprostowanie.

 • Kompetencje pracodawcy w zakresie składania wniosków o świadczenia z ZUS

  Katalog świadczeń z ZUS, o które mogą ubiegać się pracownicy, jest różnorodny. Postępowanie przed organem rentowym w celu ich uzyskania zasadniczo wszczynane jest na wniosek. Do jego złożenia, choć nie w każdym przypadku, oprócz osoby zainteresowanej, uprawniony jest płatnik składek. Przy niektórych świadczeniach emerytalno-rentowych sytuacja taka może okazać się korzystna dla ubezpieczonego.

 • ...odwraca i osób otrzymujących to świadczenie przybywa. Jak podaje „Gazeta Prawna” w 2013 roku do ZUS wpłynęło 128 tys. wniosków o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy (składanych po raz pierwszy). Rok później złożono o ponad 2 tys. wniosków więcej. Coraz więcej osób uzyskuje takie świadczenia. W 2013 r. wydano 61,5 tys. decyzji przyznających prawo do renty, a w 2014 r. – 62,9 tys. Spada...

 • Nie takie emerytury straszne, jak je Platforma malowała

  Do ZUS zgłosiło się mniej uprawnionych do emerytury w ramach obniżonego wieku. Dzięki temu państwo do końca roku może oszczędzić nawet 500 mln zł. Obniżka wieku emerytalnego pogłębi narastający deficyt rąk do pracy. Na szczęście koniunktura sprzyja dzisiaj dłuższej aktywności zawodowej, a można się spodziewać jeszcze większego wzrostu płac.

 • ZUS ma prawo podważyć zawartą umowę i wysokość pensji z etatu

  ...uprawnień do emerytury lub świadczenia przedemerytalnego (por. np. wyrok SA w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2018 r., sygn. akt III AUa 844/17). W utrwalonym orzecznictwie przyjmuje się bowiem(...) prawna Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.) autor: Aneta Dąbrowska Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 2019-03-04

 • Emerytury zaczynają wracać do poziomu z zeszłego roku

  Dopiero teraz po dołku wywołanym obniżeniem wieku emerytalnego świadczenia zaczynają wracać do poziomu z zeszłego roku . Ale, zdaniem ekspertów, pomysły polityków mogą się obrócić przeciwko nam.

 • Każdy straci 310 zł!

  .... Jej podniesienie oznacza, że wypłacane w styczniu 2010 r. pensje netto oraz emerytury, renty, zasiłki i świadczenia przedemerytalne będą niższe niż w grudniu 2009 r. Zwiększą się też koszty(...) emerytury, renty, zasiłki i świadczenia przedemerytalne? O ile będzie niższe każde 1000 zł brutto świadczenia wypłacanego m.in. z ZUS czy KRUS - po podwyżce składki zdrowotnej? Bartosz Marczuk...

 • Wszystko, co trzeba wiedzieć o trzynastej emeryturze

  Pierwsze pieniądze dotrą do prawie miliona osób pobierających świadczenia z ZUS już 30 kwietnia. Jednorazowe dodatkowe wsparcie jest przyznawane z urzędu, więc nie trzeba składać żadnych wniosków o jego wypłatę. Wyniesie ono 888,25 zł netto.

 • Emerytura bez lat pracy

  ...w sądzie I instancji, ale nie mają przyznanego świadczenia, bo ZUS odwołał się od tego wyroku? Rozmawiał Bartosz Marczuk.- Więcej: Gazeta Prawna 1.04.2008 (64) ? str.15(...) taka osoba otrzymuje na przykład rentę z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne. Istotne jest, aby ostatnim tytułem ubezpieczenia związanym z pracą...

 • Ustalanie dochodu rodziny dla celów przyznania 500 zł na pierwsze dziecko

  Aby uzyskać wprowadzone od 1 kwietnia br. świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko, trzeba spełnić kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć ustalonych przez ustawodawcę progów dochodowych. O jaki dochód tu chodzi i z jakiego okresu oraz czy w każdym przypadku należy go dokumentować?