• Informacje na temat:

  gerling

Artykuły na temat: gerling
 • Zarząd Aiton Caldwell S.A. w uzupełnieniu Raportu Bieżącego nr 18/2017 z dnia 21 września 2017r. poniżej przedstawia życiorys nowego członka Rady Nadzorczej...

 • Gerling Życie wprowadził na rynek sześć nowych produktów dla klientów indywidualnych. Jest to kolejny krok w realizacji strategii towarzystwa, mający na celu powiększenie udziału Gerlinga w segmencie indywidualnych ubezpieczeń na życie.

 • Od momentu wprowadzenia na rynek sześciu nowych produktów indywidualnych, życiowy Gerling nieustannie pracuje nad dalszą rozbudową sieci sprzedaży.

 • Większościowi akcjonariusze niemieckiego towarzystwa ubezpieczeniowego Gerling - Rolf Gerling (65,5%) i Deustche Bank (34,5%) chcą się pozbyć swoich udziałów. Są nimi zainteresowane niemieckie koncerny: BASF, Siemens i Bayer

 • Gerling Polska Życie, lider wśród ubezpieczycieli, uruchomił jeszcze jeden kanał dystrybucji swoich polis dla klientów indywidualnych.

 • Po dziewięciu latach nadzorowania prac zarządu grupy Gerling funkcję prezesa złożył dr Jurgen Zech. Jego miejsce w koncernie zajął dr Heinrich Focke.

 • Życiowy Gerling ma kłopoty. Akcjonariusze żądają ograniczenia kosztów a zmiana struktury portfela ubezpieczeń wymaga ich ponoszenia. Strata na koniec roku może być spora.

 • Towarzystwo odnotowało w 2001 r. wzrost przypisu składki o ponad 60% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.

 • Kapitał akcyjny Gerling Polska Towarzystwa Ubezpieczeń zostanie podwyższony o 5 mln zł i będzie wynosił 19,3 mln zł - uchwaliło wczoraj walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. Dokonano też zmian w składzie rady nadzorczej. Hermann Joerissen zastąpił Bodo Herolda.

 • Od 6 stycznia 2003 r. obowiązki prezesa zarządu towarzystwa będzie pełnił William B. Havaris. Tym samym zarząd Gerlinga Życie powróci do trzyosobowego składu. Funkcje wiceprezesów zarządu pełnić będą niezmiennie Ryszard Z. Karpowicz oraz Norbert Rawa