• Informacje na temat:

  gpw emisja akcji

Artykuły na temat: gpw emisja akcji
 • ...spółkami notowanymi na GPW; 9-31.05.2011 [5] http://mjakmlawa.pl/gmina-na-5/

 • ERNE VENTURES, fundusz kapitałowy notowany na rynku NewConnect, rozpoczął rozmowy z potencjalnymi inwestorami odnośnie planowanych przez spółkę emisji akcji. Zgodnie z wstępnie ustalonym planem, emisja w wysokości do 10 milionów złotych miałaby zostać przeprowadzona jeszcze w czwartym kwartale 2016 roku. Kolejna emisja na poziomie 50 milionów złotych miałaby zostać przeprowadzona wraz

 • Ile zarabia szef?

  ...ma struktura właścicielska spółki. I tak np. te z dużym udziałem Skarbu Państwa zwykle oferują niższe wynagrodzenia niż pozostałe przedsiębiorstwa z właściwych indeksów GPW (średnio o ok. 30 proc(...) o wypłaconym wynagrodzeniu i ponoszona odpowiedzialność. Analitycy PwC oszacowali, że w 2011 r. ok. 55 proc. wynagrodzenia prezesów i członków zarządów największych spółek z GPW stanowiło wynagrodzenie...

 • Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Enter Air związany z dopuszczeniem do obrotu istniejących akcji serii A i B spółki. Akcjonariusze założyciele zobowiążą się do niesprzedawania akcji przez 12 miesięcy. Spółka podtrzymuje plan emisji nowych akcji.

 • Raport bieżący nr 38/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Emisja obligacji imiennych Zarząd Grupy...

 • Emisja akcji serii D z prawem poboru Zarząd Spółki wskazuje, że w dniu 6 października 2014 r. na stronie internetowej Emitenta opublikowane zostało Memorandum...

 • Niezależne Altus TFI SA z sukcesem wznawia emisję certyfikatów subfunduszy: Altus Absolutnej Stopu Zwrotu FIZ, swojego flagowego funduszu. Towarzystwo, które pozyskało ze sprzedaży certyfikatów Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus FIZ Rynków Zagranicznych 41,5 mln zł, w lipcu i sierpniu planuje kolejne ich emisje.

 • Nadzwyczajne walne zgromadzenie Alior Banku zatwierdziło dziś emisję nowych akcji o wartości do 2,2 mld zł. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy. Dzień prawa poboru został wyznaczony na 23 maja br.

 • Zgodnie z zapowiedziami o nowej emisji akcji i zmianie rynku notowań, Zarząd UNIMOT S.A. otrzymał pełnomocnictwa do podjęcia stosownych działań w tym zakresie.

 • Kurs akcji spółki Mediacap wzrósł w pierwszym dniu notowań na rynku głównym GPW o 7,14 proc. do 3 zł. Wcześniej spółka była notowana na rynku NewConnect.