• Informacje na temat:

  grunt rolny

Artykuły na temat: grunt rolny
 • ...wykorzystanie inne niż rolnicze. Domy na działkach rolnych o powierzchni do 0,5 ha nie będą objęte rygorystycznymi przepisami dotyczącymi obrotu gruntami rolnymi. Obrót gruntami(...) mógł wydać sąd. Poza tym co najmniej przez pięć lat rolnik musi mieszkać na terenie gminy, w której ziemia się znajduje. Gdyby te warunki nie zostały spełnione, grunt będzie – za zapłatą – przejęty...

 • Odrolnienie gruntu - kiedy to będzie nam się opłacać?

  Zmiana charakteru gruntu z rolnego na budowlany znacznie podnosi jego wartość. Taką ziemię odsprzedamy z bardzo dużym zyskiem.

 • ...terytorialnego (np. gmina lub miasto), skarb państwa oraz Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR). W pozostałych przypadkach na sprzedaż ziemi musi się zgodzić prezes ANR. Aby właściciel gruntu uzyskał(...) sprawią, że od maja drastycznie spadnie liczba zawieranych transakcji, a w konsekwencji – spadną także ceny ziemi rolnej. Według nowych przepisów przez pięć lat nie będzie można kupić działek rolnych...

 • Od zysku ze sprzedaży gruntu rolnego podatnik zapłaci PIT, jeśli w dniu sprzedaży będzie wiedział, że nowy nabywca chce przeznaczyć grunt na cele inne niż rolnicze.

 • ...gospodarstw, tylko je powiększali. Wprowadzona więc zostanie zasada, że na podział gospodarstwa – by potem sprzedać tylko jego część – potrzebna będzie zgoda dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR(...) są zainteresowani kupnem, prawo pierwokupu mają wszyscy rolnicy, których grunty graniczą ze sprzedawaną nieruchomością. Gdy żaden z właścicieli sąsiednich gruntów nie będzie chciał nabyć sprzedawanej...

 • Ziemia rolna znowu droższa

  29,8 tys. zł - tyle płacono w Polsce za przeciętny hektar ziemi rolnej - wynika z indeksu wartości ziemi rolnej stworzonego przez Lion's Bank. W ciągu kwartału stawka ta wzrosła o ponad 2 tys. zł. Najmocniej zyskuje na wartości ziemia o najniższej jakości.

 • Dużo się w tym roku mówiło o zmianach w sprzedaży ziemi rolnej. Zastanawiam się, jak to ma wyglądać ostatecznie? Kto teraz będzie mógł kupić grunt, jakie wymagania musi spełnić taka osoba? I co z dziedziczeniem, kto zgodnie z nowy prawem może po mnie odziedziczyć gospodarstwo rolne? Franciszek z Podkarpacia...

 • Na rynku gruntów rolnych rozmiar ma znaczenie

  Duże działki rolne drożeją dwa razy szybciej niż małe - wynika z danych GUS. W efekcie w ciągu 10 lat przeciętny hektar w Dolnośląskiem, Lubuskiem, Opolskiem czy Warmińsko-Mazurskiem zdrożał o ponad 500-600 proc. W tym samym czasie w Małopolskiem i Śląskiem, a więc województwach o małych gospodarstwach rolnych, ziemia zdrożała o mniej niż 300 proc.

 • W związku z niedawną zmianą przepisów dotyczących obrotu gruntami rolnymi powstało wiele wątpliwości w kwestii dziedzicze nia gospodarstwa rolnego. Agencja Nieruchomości Rolnych będzie mogła skorzystać z prawa pierwokupu gruntu rolnego nie tylko w przypadku sprzedaży, ale także w zakresie dziedziczenia. Przepisy nie ingerują jednak w sprawę dziedziczenia gospodarstwa między członkami rodziny...

 • Budowa domu na działce rolnej

  Grunty rolne bywają kilkukrotnie tańsze od tych przeznaczonych pod budownictwo. Dlatego też wiele osób decyduje się na zakup takiej ziemi, aby ją odrolnić. Taka budowa to potencjalnie dobry pomysł, pod warunkiem, że nie przerażają nas procedury z tym związane.