• Informacje na temat:

  harmonogram czasu pracy

Artykuły na temat: harmonogram czasu pracy
 • Od 23 sierpnia pracodawcy mogą stosować elastyczny czas pracy i inne nowe przepisy. Co to oznacza dla nas, pracowników? Wyjaśniamy wątpliwości.

 • Niedzielne święto nie obniża wymiaru czasu pracy

  Wszystkie niedziele są dniami ustawowo wolnymi od pracy, podobnie jak święta wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy. Jednakże nie wszystkie święta powodują obniżenie wymiaru czasu pracy.

 • Harmonogram obowiązkowy dla pracownika?

  Harmonogramy czasu pracy, zwane też grafikami, choć bardzo przydatne i rozpowszechnione w praktyce kadrowej, nie zostały kompleksowo uregulowane w prawie pracy. Dla dużej części pracowników podlegającym ogólnym przepisom prawa pracy, tematyka harmonogramów nie została w ogóle unormowana. Natomiast w niektórych przypadkach ustawy odrębne wprost określają dla kogo i na jak długo należy tworzyć...

 • Praca i odpoczynek w ruchomym systemie czasu pracy

  Ruchomy czas pracy pozwala na bardziej elastyczne planowanie czasu pracy pracownikom. Niewątpliwą zaletą takiej organizacji czasu pracy jest to, że ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Zatem już po odpoczynku wynoszącym 11 godzin pracownik znowu może mieć zaplanowaną kolejną dniówkę.

 • Powszechnie wyznaczanym dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota. Jednakże pracodawca może zarządzić dodatkowy dzień wolny od pracy w każdym innym dniu tygodnia, oprócz niedzieli. Bez względu na wskazany dzień wolny od pracy, wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników musi odpowiadać wymiarowi obliczonemu zgodnie z Kodeksem pracy.

 • Ruchomy system czasu pracy bez nadgodzin

  Ruchomy czas pracy pozwala na rozpoczynanie pracy w poszczególnych dniach tygodnia w różnych godzinach. Godziny te, w zależności od przyjętego wariantu ruchomego rozkładu, wyznacza pracownik lub pracodawca. Niewątpliwą zaletą takiej organizacji czasu pracy jest to, że ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie skutkuje godzinami nadliczbowymi.

 • ...​Organizatorem pracy w zakładzie jest pracodawca. Ustala on systemy i rozkłady czasu pracy swoich podwładnych. Najczęściej spotykanymi w praktyce jest tzw. podstawowa organizacja czasu pracy oraz system równoważny. Obwarowane są one ustawowymi normami czasu pracy, których przekroczenie stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

 • (Bez)cenna godzina, czyli czy zmiana czasu ma wpływ na gospodarkę?

  Godzina do przodu lub do tyłu - i tak dwa razy w roku. Zmieniamy czas, by efektywniej wykorzystać światło dzienne i zaoszczędzić na energii elektrycznej. Ale czy rzeczywiście oszczędzamy?

 • Workforce Management - nowa jakość pracy w contact center

  ...kontakcie. Systemy informatyczne WFM wspierają zadania związane z planowaniem i harmonogramowaniem dużych zespołów pracowników. Ułatwiają też zarządzanie operacyjne pracownikami oraz rozliczanie czasu pracy(...) i serwisami realizowanymi w trybie 24 godzinnym. Taka firma  musi w bardziej złożonych warunkach dostosować harmonogram do kodeksowych ograniczeń czasu pracy pracowników i zarządzać rozliczaniem godzin...

 • Dodatkowy dzień wolny od pracy w listopadzie

  Zbliża się 1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych, który w tym roku przypada w sobotę. Jako że jest to dzień ustawowo wolny od pracy, pracownikom należy się dodatkowy dzień urlopu.