• Informacje na temat:

  hawe

Artykuły na temat: hawe
 • Walne Zgromadzenie spółki HAWE S.A. podejmie uchwałę w sprawie ewentualnej zgody na emisję 10 mln nowych akcji dzięki której spółka pozyska min. 30 mln zł, oraz warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do ich objęcia.

 • Spółka HAWE Telekom podpisała umowę rozszerzającą współpracę z Grupą Vectra, jednym z liderów polskiego rynku usług telekomunikacyjnych i telewizji kablowej. Podpisana na okres 20 lat z VECTRA Investments, umowa dotyczy świadczenia usług kolokacji w obiektach HAWE Telekom. Jej wartość w tym okresie to blisko 6 mln zł netto.

 • Skonsolidowane przychody Grupy HAWE, w skład której wchodzi m.in. Mediatel, wzrosły w I kwartale 2015 r. o 29 proc. do 63,24 mln zł. Spółka z sukcesem obniżyła koszty ogólnego zarządu oraz zredukowała zadłużenie.

 • Zarząd HAWE SA informuje o złożeniu przez pełnomocnika spółki, działającego w imieniu spółki zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy (dalej "Sąd") z dnia 12 czerwca 2017 r. o ogłoszeniu upadłości spółki.

 • HAWE Telekom, spółka z Grupy HAWE i MEDIATEL, podpisała umowę obejmującą sprzedaż infrastruktury światłowodowej oraz jej obsługę z ATM S.A. Umowę zawarto bezterminowo.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu rozwiązała umowę pożyczki dla Hawe Telekom z 2010 roku. Oznacza to natychmiastową wymagalność 80 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi - podał Mediatel, właściciel, Hawe Telekom, w komunikacie.

 • HAWE Telekom - Spółka z Grupy HAWE - rozwija sprzedaż usług w ramach nowej drogi transmisyjnej z Ukrainy do Frankfurtu i znacząco obniżyła swoje zadłużenie. Spółka podpisała umowę na dzierżawę włókien światłowodowych z ukraińskim operatorem Datagroup i spłaciła m.in. ratę pożyczki w Agencji Rozwoju Przemysłu.

 • HAWE Telekom i Multimedia Polska podpisały umowę, na mocy której jeden z największych w Polsce operatorów telewizji kablowej oraz usług telekomunikacyjnych wydzierżawił od HAWE Telekom międzymiastowe łącze teletransmisyjne o przepływności 100G. Realizacja kontraktu nastąpiła po szczegółowych testach wydajności sieci światłowodowej. Spółki liczą na dalszy rozwój współpracy.

 • Hawe Telekom, spółka z Grupy Hawe i MEDIATEL, podpisała umowę obejmującą sprzedaż infrastruktury światłowodowej oraz jej obsługę z ATM S.A. Hawe Telekom zarobi na sprzedaży włókien światłowodowych 4,2 mln zł, dodatkowo przychody z tytułu usług serwisowych objętych umową wyniosą ok. 120 tys. zł rocznie.

 • HAWE Telekom dostał drugą szansę - pierwsze postępowanie restrukturyzacyjne ogłoszone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Polsce po zmianie przepisów 3 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Warszawie otworzył postępowanie sanacyjne HAWE Telekom Sp. z o.o., a na zarządcę wyznaczył kancelarię PMR Restrukturyzacje S.A.