• Informacje na temat:

  hd tach

Artykuły na temat: hd tach
 • ...niższe, niż gdybyśmy pracowali do 67. roku życia. Dotyczy to zwłaszcza kobiet. Powodem jest niższa suma składek zgromadzonych na naszych indywidualnych kon tach w ZUS. Zasada jest prosta – mniej składek...

 • ...na poczcie posiadanie odbiornika, jest w bazie użytkowników RTV i musi płacić abonament. Ten obowiązek wynika z ustawy o opłatach abonamentowych i ustawy o radiofonii i telewizji. Przepisy tych ustaw regulują też, kto z opłaty jest zwolniony. W punktach objaśniamy, co się zmieni, i czy to będzie korzystne dla nas, abonentów. Stawki opłat Co roku kwoty abonamentu RTV są waloryzowane. Od...

 • Rozprawa z oligarchami

  Rosyjska Izba Audytorów, instytucja nadzorująca prawidłowość przeprowadzania operacji finansowych, zarekomendowała, aby sądy zbadały proces prywatyzacji państwowych spółek w ostatnich 10 latach. Domaga się, aby te firmy, w przypadku których zostaną wykryte nieprawidłowości przy sprzedaży, wróciły w ręce Skarbu Państwa.

 • Poprawa fundamentów, w pełni wypełniony portfel zamówień na ten rok oraz nadzieje inwestorów, że spółka pozyska kontrakty na odbudowę Iraku, to czynniki, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy przyniosły wzrost kursu akcji Remaku o ponad 30%.

 • Raport bieżący nr 1/2008 Podstawa prawna: Inne uregulowania W związku z wprowadzeniem uchwałą Rady Giełdy z dniem 01 stycznia 2008 roku nowych zasad ładu...

 • Na rynku papierów dłużnych nastąpił spadek zainteresowania obligacjami trzyletnimi, który przełożył się na 20 proc. spadek obrotów. Na rynku obligacji dziesięcioletnich, drugi dzień z rzędu trwa zastój.

 • Na dzisiejszym posiedzeniu Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął i rekomendował Radzie Ministrów Program restrukturyzacji polskiego przemysłu koksowniczego, przedłożony przez Ministerstwo Gospodarki.