• Informacje na temat:

  hektar przeliczeniowy

Artykuły na temat: hektar przeliczeniowy
 • W tym roku właściciele gospodarstw do 6 hektarów przeliczeniowych nadal będą zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pozostali rolnicy...

 • Albo renta socjalna, albo 5 ha przeliczeniowych

  Renta socjalna nie przysługuje osobie będącej właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych.

 • .... Budynek ten powinien wchodzić w skład gospodarstwa rolnego, które ma co najmniej hektar przeliczeniowy. Pokoje muszą być wynajmowane osobom wypoczywającym. Nie może pani wynajmować więcej niż pięć pokoi...

 • Senat nie wprowadził w środę poprawek do przepisów, które zakładają, że w 2015 i 2016 r. za rolników posiadających gospodarstwo mniejsze niż 6 hektarów składkę zdrowotną - tak jak obecnie - zapłaci budżet.

 • ...1/12 dochodu ogłaszanego corocznie przez prezesa GUS. Liczbę hektarów można sprawdzić w nakazie płatniczym podatku rolnego. W 2016 roku stawka ogłoszona przez prezesa GUS wynosi 2506 zł rocznie...

 • Polacy płacą, a rolnicy się cieszą

  Za rolników posiadających gospodarstwo mniejsze niż 6 hektarów składkę zdrowotną - tak jak obecnie - zapłaci budżet. Sejm przedłużył w piątek obowiązywanie na 2015 i 2016 rok dotychczasowych przepisów w tej sprawie. Nowelę poparły wszystkie kluby. Za głosowało 417 posłów, jeden się wstrzymał, nikt nie był przeciw.

 • ...z gospodarstwa rolnego muszą przedstawić zaświadczenie lub oświadczenie o jego wielkości w hektarach przeliczeniowych. Klaudia zapytała jeszcze na koniec, gdzie można otrzymać druki niezbędne do...

 • Polscy rolnicy nadal nietykalni. My zapłacimy składki

  Rada Ministrów przedłużyła obowiązywanie na 2015 i 2016 rok dotychczasowej składki zdrowotnej dla rolników - poinformowało CIR. Za rolników posiadających gospodarstwo mniejsze niż 6 hektarów składkę - tak jak obecnie - zapłaci budżet. Rozwiązania przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy są tożsame z tymi, które obowiązywały w latach 2012-2014.

 • Świadczenia przedemerytalne: komu się należą

  ...emerytury. ✔ZUS przestanie też wypłacać świadczenie przedemerytalne, jeśli osoba, która je pobiera, stanie się właścicielem lub współwłaścicielem użytków rolnych powyżej 2 hektarów przeliczeniowych...

 • Ostatni dzień na uregulowanie składki w KRUS

  KRUS przypomina, że z dniem 30 kwietnia 2019 r. mija ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2019 r.