• Informacje na temat:

  hierarchia aktów prawnych

Artykuły na temat: hierarchia aktów prawnych
 • W powszechnym odbiorze prawo pracy kojarzy się z Kodeksem pracy i ewentualnie innymi ustawami. Mniej rozpowszechniona jest natomiast wiedza o tym, że do prawa pracy zalicza się także zakładowe regulaminy. Obok aktów rangi ustawowej i układów zbiorowych pracy stanowią one samodzielną podstawę praw i obowiązków pracowniczych.

 • Biurowy flirt czy seksualne molestowanie?

  ...gestów, które ofiara odbiera jako nękanie. Terminu "molestowanie seksualne" próżno jednak szukać w słownikach lub encyklopediach. Znaleźć je natomiast można w dokumentach prawnych związanych z regulacją(...) podstawę dla definicji przyjętych w unormowaniach prawnych państw UE. Problemem molestowania zajęła się także Międzynarodowa Organizacja Pracy. Komisja Ekspertów do spraw Stosowania Konwencji...

 • Bezprawie ZUS w majestacie prawa. Coraz więcej osób bez zasiłku chorobowego

  Rozporządzenie, dzięki któremu można odmówić wypłaty pieniędzy ubezpieczonemu, jest dla organu rentowego świętością. Ważniejszą niż ustawa.

 • Umorzenie długów podatkowych ulgą (nie) dla wybranych

  Zaległości podatkowe powinny być umarzane podatnikom znajdującym się w trudnym położeniu finansowym wynikającym nie tylko z nadzwyczajnych i niezależnych od nich zdarzeń, ale także z normalnej sytuacji ekonomicznej. W praktyce ulga ta przyznawana jest wyjątkowo. Urzędy skarbowe rzadko umarzają nawet te długi, których nie udaje się wyegzekwować, ponieważ podatnik nie ma majątku.

 • Przedsiębiorcy odkryli, że w Traktacie Akcesyjnym zapisano program wsparcia, który nie został wdrożony.

 • Jakie błędy popełniają najczęściej beneficjenci w procedurze oceny oddziaływania na środowisko?