• Informacje na temat:

  hipoteka odwrócona w polsce

Artykuły na temat: hipoteka odwrócona w polsce
 • ...}}--> Odwrócona hipoteka Prace nad tą ustawą trwały lata i wreszcie jest. Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym weszła w życie 15 grudnia 2014 roku. Podstawowa zasada jest taka: bank(...) przecież wszyscy wyrzucamy śmieci), jakie unijne regulacje zaczynają obowiązywać także w Polsce, albo co zrobić, by uniknąć niektórych opłat, które do tej pory były obowiązkowe (np. opłaty legalizacyjnej za...

 • Hipoteka odwrócona uratuje seniorów przed biedą?

  W starzejących się społeczeństwach Europy problemem staje się zapewnienie seniorom życia na materialnym poziomie niewiele różniącym się od czasu ich aktywności zawodowej. Systemy emerytalne w wielu krajach (także w Polsce) nie są w stanie udźwignąć ciężaru utrzymania rosnącej liczby uprawnionych do świadczeń. Czy odwrócona hipoteka będzie lekarstwem na te bolączki?

 • Odwrócona hipoteka nie będzie hitem

  Odwrócony kredyt hipoteczny nie będzie w żadnym banku w Polsce flagowym produktem; na świecie też nie jest hitem - uważa dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich Norbert Jeziolowicz.

 • Odwrócona hipoteka wirtualnym rozwiązaniem?

  Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym trafiła do dziennika ustaw, co oznacza, że po upływie 30 dni, 15 grudnia 2014 r., wejdzie w życie. Wygląda jednak na to, że klienci nie będą mogli przebierać w ofertach, bo banki podchodzą do tematu z dużą ostrożnością. Wszystko wskazuje na to, że przez pierwsze miesiące obowiązywania ustawy ofert na rynku nie będzie w ogóle.

 • Czy odwrócony kredyt hipoteczny przyjmie się w Polsce?

  Na pytanie zawarte w tytule publikacji odpowiedź jest prosta: nie może się przyjąć, bo ... nie wystartuje. Dlaczego? Bo do tanga trzeba dwojga - jak mawia staropolskie przysłowie. Treść ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym jest tak niekorzystna dla banków (czyli potencjalnych producentów i sprzedawców tego produktu), że żaden banków nawet nad tym tematem nie pochyli.

 • Odwrócony kredyt hipoteczny - bójcie się, seniorzy!

  Dzisiaj weszły w życie przepisy o odwróconym kredycie hipotecznym, nierozwiązany pozostaje natomiast problem tzw. renty dożywotniej. Przyjęcie ustawy, która ma chronić nieruchomości ubogich seniorów, hamuje spór między resortem gospodarki i KNF.

 • 15 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. Została ona podpisana przez prezydenta w listopadzie tego roku. Sprawdźmy, czym jest ten nowy na polskim rynku produkt i co gwarantuje kredytobiorcy oraz spadkobiercom.

 • Co ci daje odwrócona hipoteka?

  Odwrócony kredyt hipoteczny i renta dożywotnia to instrumenty, które mogą zapewnić finansowanie osobom starszym. Oferta dla seniorów w polskich warunkach nie funkcjonuje jednak dobrze. Rynek jest nadal częściowo nieuregulowany i cierpi na brak ofert.

 • Jak zwiększyć stopę zastąpienia w Polsce?

  Stopę zastąpienia można w skrócie opisać jako relację pierwszej emerytury do ostatniej pensji. Innymi słowy, to procentowa relacja świadczenia, które w danej chwili otrzymuje senior, do wartości jego wynagrodzenia - zanim przeszedł na emeryturę. Jaką stopę zastąpienia notujemy w Polsce? Dlaczego wskaźnik jest tak niski i będzie jeszcze maleć? Dlaczego hipoteka odwrócona może być lekiem na

 • Nawet jeśli odwrócony kredyt hipoteczny jest korzystny dla klienta, banki na razie nie są zainteresowane wprowadzeniem produktu do swoich ofert. Przyczyn jest wiele.