• Informacje na temat:

  ike vs ikze

Artykuły na temat: ike vs ikze
 • IKZE można było wpłacić maksymalnie 4866 zł, a do IKE dużo więcej, bo 12 165 zł. Natomiast w 2017 r. te limity wyniosą odpowiednio: 5115,60 zł i 12 789 zł. Czym jeszcze różnią się te konta? Najważniejsza różnica to zasady wypłaty środków: fz IKZE można je wypłacać nie wcześniej niż po co najmniej 5 latach oszczędzania i dopiero, gdy osiągnie się 65 lat; z IKE można wypłacić oszczędności – bez...

 • IKE czy IKZE - co się bardziej opłaca?

  na IKE czy IKZE po 30 latach możemy zgromadzić ok. 208 tys. zł. Będzie to aż o 100 tys. zł więcej niż gdybyśmy odkładali gotówkę czy trzymali pieniądze nieoprocentowanym koncie i o 26 tys. więcej niż

 • Znane są limi ty wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE), na indywidu alne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz na składkę dodatkową w pracow...

 • Dzięki IKE i IKZE dostaniesz nawet 118 tys. zł w prezencie

  Do końca roku można jeszcze wykorzystać tegoroczne limity oszczędzania w IKE i IKZE. Warto, ponieważ takie produkty gwarantują atrakcyjne przywileje podatkowe. Z wyliczeń Expandera wynika, że po 30 latach oszczędzania można zyskać nawet 118 600 zł. O tyle kwota odłożona na emeryturę będzie wyższa niż osoby oszczędzającej na zwykłych produktach oszczędnościowych.

 • ...temat obligacji znajdzie Pani na www.obligacjeskarbowe.pl. Kolejną możliwością jest założenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE) lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Prowadzą je banki, firmy ubezpieczające na życie, domy maklerskie, a IKZE także otwarte fundusze emerytalne. Sama Pani decyduje, ile i kiedy będzie wpłacać, ale nie więcej niż 12 165 zł rocznie w IKE oraz...

 • IKE czy IKZE - warto się zastanowić?

  Trzeba wyraźnie podkreślić, że IKZE to co innego niż IKE, czyli indywidualne konta emerytalne. Choć oczywiście mają cechy wspólne i przyświeca im ta sama idea, czyli jedno i drugie tworzy zachęty do oszczędzania na dodatkową emeryturę, które bezsprzecznie jest koniecznością

 • ...rocznie nie więcej niż 11 238 zł w IKE i ok. 4500 zł w IKZE (odlicza się od dochodu w PIT). Ryzykowne, bo z możliwymi stratami, są zaś fundusze inwestycyjne i akcje giełdowe. Konsultacja(...)Najlepsze są takie, na których zawsze jest zysk: lokaty bankowe lub w SKOK-ach i obligacje skarbowe – szczegóły na www.obligacjeskarbowe.pl. Może też Pani założyć indywidualne konto emerytalne (IKE...

 • IKE, IKZE, czy PPK? - czy wiesz, jak najlepiej oszczędzać na emeryturę?

  Odkładając już 250 zł co miesiąc na emeryturę, można uniknąć gwałtownego spadku dochodów i tym samym zapewnić sobie dobry (czy godziwy) standard życia po zakończeniu aktywności zawodowej. Jest to możliwe między innymi przy wykorzystaniu narzędzi znajdujących się w III filarze, które posiadają szereg przewag nad rozwiązaniami nieobjętymi wsparciem państwa. Które rozwiązanie warto wybrać?

 • Emerytalne (IKE) i/lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Wolno założyć jedno IKE i jedno IKZE. Oferują je banki i biura maklerskie. Właściciel konta decyduje, gdzie będą lokowane jego pieniądze (np. w lokaty bankowe, obligacje czy jednostki funduszy inwestycyjnych). W 2015 roku na konto IKE można wpłacić 11877 zł, limit w IKZE wynosi 4750,80 zł. Oszczędzając w IKZE, przy...

 • Rozwiązania proponowane w ramach III filaru emerytalnego nie cieszą się zbyt wielką popularnością. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego, liczba kont IKE spada.