• Informacje na temat:

  ile państw jest w unii

Artykuły na temat: ile państw jest w unii
 • ...internet. 2. Jeżeli chcemy przesłać pieniądze do jednego z państw Unii Europejskiej lub do Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, najlepiej jest skorzystać z przelewu SEPA. 3. Do zrealizowania przelewu SEPA wystarczy znać IBAN, czyli międzynarodowy numer konta bankowego odbiorcy (może mieć, w zależności od kraju, od 18 do 34 znaków). Opłata jest stała (zwykle kilka złotych) i nie...

 • Ile płaci się za prąd i gaz w Unii Europejskiej?

  Ceny energii elektrycznej w gospodarstwach domowych Unii Europejskiej w 2017 r. były najwyższe w Belgii, gdzie sięgały średnio 28 eurocentów za kilowatogodzinę, a najniższe w Bułgarii, gdzie wyniosły średnio 10 eurocentów. W Polsce było to ok. 15 eurocentów. W zdecydowanej większości krajów mieściły się w granicach od 10 do 20 eurocentów za kilowatogodzinę.

 • ...granicami kraju, ale na terenie Unii Europejskiej. Wizytę u specjalisty, badanie USG lub leczenie np. zaćmy można przeprowadzić w innym kraju UE i nie będzie potrzebna na to zgoda Narodowego Funduszu Zdrowia. Przepisy wprowadzają prostą zasadę: leczysz się, gdzie chcesz, a potem Twój ubezpieczyciel zwraca tyle, ile by za zapłacił w Polsce. Niektóre świadczenia są objęte wykazem i podlegają...

 • Europa tworzy energetyczną unię. Czy to się uda?

  Komisja Europejska położyła na stole koncepcję unii energetycznej. W dużej mierze to suma znanych inicjatyw ubrana w nowe szaty. Ich ostateczny los rozstrzygnie się zapewne za kilka miesięcy.Projekt ten doprowadzi do połączenia 28 rynków energii w jedną unię energetyczną.

 • Ile powinni zarabiać górnicy?

  Polska Grupa Górnicza, czyli największa firma górnicza w Unii Europejskiej, od 2019 r. będzie w coraz trudniejszej sytuacji, ponosząc rosnące koszty zamykania kopalń. Trudno to będzie pogodzić z wynegocjowanym wzrostem wynagrodzeń i przywróceniem czternastej pensji.

 • Komu i ile winna jest Grecja?

  Trzeba rozróżnić zadłużenie greckiego rządu (zaciągnięte zarówno u własnych obywateli jak i za granicą) od zadłużenia zagranicznego Grecji (czyli długi zaciągnięte przez grecki rząd, bank centralny,firmy i obywateli za granicą).

 • RAPORT RMF: Ile płacą na Zachodzie?

  ...tabela pozwala ocenić, jaki jest ogólny poziom nominalnych płac w poszczególnych krajach. Jak widać, w większości bogatszych państw zachodniej Europy są one wyższe niż w Polsce ponad 3 razy. Większość(...) godzin, podczas gdy np. w Niemczech, Holandii czy Danii ok. 1400. Największy problem przy porównaniu płac związany jest jednak z siłą nabywczą, czyli poziomem cen w danym kraju. Ponieważ ceny...

 • Ile Europejczycy wydają na alkohol? Polacy w unijnej czołówce

  W 2016 r. gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej przeznaczyły na napoje alkoholowe 1,6 proc. swoich całkowitych wydatków. Oznacza to łączne wydatki w wysokości prawie 130 mld euro, co odpowiada 0,9 proc. PKB UE. Przeciętny Europejczyk na zakup alkoholu w ubiegłym roku wydał więc ponad 250 euro.

 • Dynamika płacy minimalnej w Polsce i w Unii Europejskiej

  ...jest ona ustalana przez Komisję Trójstronną, w której skład wchodzi rząd, pracodawcy i związki zawodowe. Zgodnie z obowiązującą ustawą, co roku wynagrodzenie minimalne powinno być powiększone o wartość(...) minimalna w Polsce podnoszona jest zgodnie z powyższą zasadą.

 • Ile kosztowałby Brexit?

  Brexit byłby negatywny dla polskiej gospodarki, kosztując ją potencjalnie do 1% PKB w pierwszym roku po Brexicie: niższy popyt na towary z Polski (do 0,5pp), mniejszy eksport usług (0,1-0,2pp), potencjalne cła (do 0,1pp), mniejszy budżet UE (do 0,1pp) oraz mniejsze przekazy pieniężne do Polski (do 0,1pp, patrz wykres dnia).