• Informacje na temat:

  ile przysługuje urlopu

Artykuły na temat: ile przysługuje urlopu
 • ...✢ Za czas urlopu przysługuje ci takie samo wynagrodzenie jak to, które otrzymujesz, gdy pracujesz. Jeśli część twojej pensji jest zmienna, wylicza się...

 • Odwołanie z urlopu w podatku dochodowym

  W Kodeksie pracy zostały sformułowane warunki, w jakich pracodawca jest uprawniony do odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego oraz związane z tym odwołaniem konsekwencje. Te ostatnie polegają m.in. na obowiązku zwrotu pracownikowi kosztów poniesionych w bezpośrednim związku z odwołaniem. Niektórzy pracodawcy w takich sytuacjach zapewniają im także w ramach zadośćuczynienia za przerwany

 • We wrześniu urodzę pierwsze dziecko. Ile będzie mi przysługiwało urlopu rodzicielskiego zgodnie z nowymi przepisami? Ile wolnego otrzyma mój mąż? Joanna z Włoszczowy...

 • Trzy dni urlopu, by zyskać dziewięć dni wolnego

  Kalendarz w tym roku sprzyja - wystarczy wziąć trzy dni urlopu, by zyskać dziewięć dni wolnego. Zanim jednak wybierzemy się na majówkę, warto pamiętać, że to czas żniw dla firm oferujących usługi turystyczne - pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.

 • W maju przeszłam na emeryturę. Ile urlopu należy mi się za bieżący rok? Kadrowa twierdzi, że tylko 9 dni. Nie zgadzam się z tym, bo będę stratna 17 dni z pełnego wymiaru... Ewa, Tarnobrzeg.

 • Okres sprawowania opieki nad dzieckiem w drukach ZUS

  Jednym z obowiązków pracodawcy jako płatnika składek jest comiesięczne rozliczanie i opłacanie za pracowników należności składkowych do ZUS. Oprócz tego musi on też informować organ rentowy o wszelkich przerwach w ich opłacaniu w trakcie trwania pracowniczego ubezpieczenia. Dotyczy to m.in. przerw spowodowanych zwolnieniem od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem - w różnych okolicznościach.

 • .... Liczba dni urlopu jest również zależna od części etatu, na jaką jesteśmy zatrudnieni. Przy połówce etatu przysługuje nam połowa wymiaru urlopu, czyli 10 albo 13 dni. Przy 3/4 etatu – 3/4 urlopu(...) wypłacana pensja, dodatki (np. premie uznaniowe) oraz świadczenia chorobowe. Tego typu urlopu nie wlicza się również do stażu pracy. Za czas choroby w okresie jego trwania nie przysługuje zasiłek z ZUS...

 • Ulgi w opłacie składek na FP i FGŚP

  Płatnik składek opłaca za zatrudnione osoby m.in. składki na FP i FGŚP. Nalicza je za ubezpieczonych od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Może być jednak zwolniony - przez określony czas bądź bezterminowo - z obowiązku ich regulowania do ZUS za niektórych zatrudnionych. Prawo do zwolnienia z ich opłacania przysługuje mu m.in. za osoby powracające

 • Konsekwencje niewykorzystania urlopu

  Niewykorzystany urlop nie może tak po prostu przepaść. W przypadku stałych pracowników dni niewykorzystanego urlopu przechodzą na następny rok. Jeżeli dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, pracownik może z niego skorzystać tuż przed odejściem lub pracodawca może wypłacić mu ekwiwalent pieniężny.

 • Równoległa praca i nauka w stażu urlopowym

  Staż urlopowy jest okresem, który pozwala pracownikowi na nabycie prawa do urlopu albo na uzyskanie wyższego wymiaru urlopu. Jednakże inne okresy podlegają zaliczeniu do stażu warunkującego prawo do urlopu, a inne do stażu wpływającego na wymiar urlopu. Jednoczesna praca i nauka może być zaliczona tylko jako jeden z tych okresów.