• Informacje na temat:

  ile przysługuje urlopu

Artykuły na temat: ile przysługuje urlopu
 • ...✢ Za czas urlopu przysługuje ci takie samo wynagrodzenie jak to, które otrzymujesz, gdy pracujesz. Jeśli część twojej pensji jest zmienna, wylicza się...

 • Trzy dni urlopu, by zyskać dziewięć dni wolnego

  Kalendarz w tym roku sprzyja - wystarczy wziąć trzy dni urlopu, by zyskać dziewięć dni wolnego. Zanim jednak wybierzemy się na majówkę, warto pamiętać, że to czas żniw dla firm oferujących usługi turystyczne - pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.

 • We wrześniu urodzę pierwsze dziecko. Ile będzie mi przysługiwało urlopu rodzicielskiego zgodnie z nowymi przepisami? Ile wolnego otrzyma mój mąż? Joanna z Włoszczowy...

 • Okres sprawowania opieki nad dzieckiem w drukach ZUS

  Jednym z obowiązków pracodawcy jako płatnika składek jest comiesięczne rozliczanie i opłacanie za pracowników należności składkowych do ZUS. Oprócz tego musi on też informować organ rentowy o wszelkich przerwach w ich opłacaniu w trakcie trwania pracowniczego ubezpieczenia. Dotyczy to m.in. przerw spowodowanych zwolnieniem od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem - w różnych okolicznościach.

 • W maju przeszłam na emeryturę. Ile urlopu należy mi się za bieżący rok? Kadrowa twierdzi, że tylko 9 dni. Nie zgadzam się z tym, bo będę stratna 17 dni z pełnego wymiaru... Ewa, Tarnobrzeg.

 • Równoległa praca i nauka w stażu urlopowym

  Staż urlopowy jest okresem, który pozwala pracownikowi na nabycie prawa do urlopu albo na uzyskanie wyższego wymiaru urlopu. Jednakże inne okresy podlegają zaliczeniu do stażu warunkującego prawo do urlopu, a inne do stażu wpływającego na wymiar urlopu. Jednoczesna praca i nauka może być zaliczona tylko jako jeden z tych okresów.

 • .... Liczba dni urlopu jest również zależna od części etatu, na jaką jesteśmy zatrudnieni. Przy połówce etatu przysługuje nam połowa wymiaru urlopu, czyli 10 albo 13 dni. Przy 3/4 etatu – 3/4 urlopu(...) wypłacana pensja, dodatki (np. premie uznaniowe) oraz świadczenia chorobowe. Tego typu urlopu nie wlicza się również do stażu pracy. Za czas choroby w okresie jego trwania nie przysługuje zasiłek z ZUS...

 • Ubezpieczenia? Możemy mieszkać tam, gdzie chcemy? Cieszmy się tym, co mamy

  Nie musimy mieć dzieci. Możemy mieszkać, gdzie chcemy. Na starość dostaniemy tyle, ile odłożyliśmy. Własność prywatna górą. Na razie te zdania są prawdziwe, ale tak nie musi być wiecznie.

 • Konsekwencje niewykorzystania urlopu

  Niewykorzystany urlop nie może tak po prostu przepaść. W przypadku stałych pracowników dni niewykorzystanego urlopu przechodzą na następny rok. Jeżeli dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, pracownik może z niego skorzystać tuż przed odejściem lub pracodawca może wypłacić mu ekwiwalent pieniężny.

 • Podatnicy często otrzymują wezwania do osobistego stawienia się w urzędzie skarbowym w celu złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dokumentów. Nie muszą jednak z własnej kieszeni pokrywać wydatków związanych z takimi wizytami. Fiskus, o ile otrzyma odpowiedni wniosek, zwraca koszty przejazdu i rekompensuje utracone zarobki.