• Informacje na temat:

  ilość dni roboczych w 2012

Artykuły na temat: ilość dni roboczych w 2012
 • Czas odczarować imigrację zarobkową w Polsce

  Imigranci coraz częściej wybierają Polskę jako miejsce, w którym chcą pracować, płacić podatki i rozpocząć nowe życie. I bardzo dobrze - twierdzą specjaliści. Starzejące się społeczeństwo i powstająca wyrwa demograficzna spowodowana m.in. masową emigracją Polaków do państw zachodniej Europy mogą doprowadzić m.in. do niewydolności polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

 • Dokumentacja pracownicza w archiwum pracodawcy

  W okresie zatrudniania pracownika wytwarzana jest duża ilość dokumentów związanych z wykonywaniem pracy. Mają one różny charakter, różny jest też czas ich przechowywania. Za prowadzenie dokumentacji pracowniczej i jej przechowywanie w odpowiednich warunkach odpowiada pracodawca. To on musi zapewnić, aby była przetrzymywana przez odpowiednio długi okres.

 • Szykują się zmiany w czasie pracy - firmy elastyczniej ułożą pracę swoją oraz pracowników

  Kodeksu pracy przepisów o ruchomym czasie pracy. Zgodnie z propozycjami, rozkład czasu pracy będzie mógł przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach roboczych. Pracodawca będzie więc mógł(...)Z badania Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Domu Badawczego Maison, przeprowadzonego w styczniu br. na reprezentatywnej grupie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw wynika, że...

 • Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach firmowych

  Kontakty przedsiębiorców z kontrahentami nie ograniczają się wyłącznie do udokumentowanego fakturami nabywania lub sprzedaży towarów i usług. Negocjacje handlowe, spotkania robocze, montaże i serwisy gwarancyjne, szkolenia, konferencje - wszystkie te aktywności podejmowane w stosunkach biznesowych wymagają ponoszenia mniejszych lub większych wydatków. Nie wszystkie z nich podlegają rozliczeniu w kosztach podatkowych, pomimo że wykazują związek w działalnością firmy, która ich dokonuje.

 • Uważaj na pracowite nocki!

  ...w różnych zakładach wydłużano czas rotacji zmiany (przechodzono np. z tygodniowej na miesięczną), spadała ilość zaburzeń snu i irytacja, rosła czujność i energia pracowników. Pracownicy także twierdzili(...)), w innych zakładach odbywa się rotacja - na przykład po tygodniu pracy na pierwszą zmianę człowiek pracuje tydzień na drugiej, następnie tydzień na trzeciej. Cykl zmian może być dłuższy lub krótszy...

 • Zarząd ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „ASM GROUP”) informuje, że w dniu 27 listopada 2015 r. Spółka zawarła z akcjonariuszem...

 • Wypłacane przez zleceniodawców należności z tytułu umów zawartych ze zleceniobiorcami zazwyczaj nie ograniczają się tylko do "czystego" wynagrodzenia za wykonanie zlecenia. Coraz częściej obejmują takie świadczenia, jak pokrywanie kosztów przejazdów, noclegów, używania własnych narzędzi czy też odzieży. Część z nich korzysta ze zwolnienia od podatku, lecz zdecydowana większość jest opodatkowana.

 • Dokąd zmierza kulejące e-Zdrowie?

  W listopadzie 2015 r. Ministerstwo Zdrowia oficjalnie poinformowało, że nie ma "realnej możliwości", by realizacja centralnego projektu informatyzacji ochrony zdrowia została zakończona w planowanym terminie. Czy nowe kierownictwo MZ uratuje to przedsięwzięcie i uniknie błędów swoich poprzedników?

 • Raport bieżący nr 21/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer...

 • Raport bieżący nr 24/2017 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka),...