• Informacje na temat:

  imigracja w polsce

Artykuły na temat: imigracja w polsce
 • Wzrasta imigracja zarobkowa do Polski

  ...- Powiatowe urzędy pracy zaś zarejestrowały oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy dla około miliona cudzoziemców z sześciu państw uprawnionych do pracy w Polsce w okresie 6 miesięcy - wylicza minister Rafalska. Dodaje, że obywatelom Ukrainy wydano 85 procent zezwoleń na pracę i 95 procent oświadczeń. Na kolejnych miejscach znajduje się Białoruś, Mołdawia, Indie, Nepal, Turcja, Armenia...

 • Wzrost konsumpcji wewnętrznej, poprawa sytuacji demograficznej, wypełnienie luk na rynku pracy - to korzyści płynące z odpowiedniego zagospodarowania rosnącej imigracji z Ukrainy do Polski.

 • "Neue Zürcher Zeitung": Polska staje się krajem imigracji zarobkowej

  O pracujących w Polsce ukraińskich imigrantach zarobkowych pisze w "NZZ" Matthias Benz z Warszawy: "Są oni dobrze zintegrowani i w przeciwieństwie do muzułmanów mile widziani. W przyszłości jednak(...) jest kelnerką w jednej z warszawskich restauracji. Otrzymała, jak wszyscy imigranci zarobkowi w Polsce, półroczne pozwolenie na pobyt i czeka na "Kartę Polaka" - pozwolenie na pobyt dla cudzoziemców...

 • S&P: Polska gospodarka się przegrzewa

  Tempo wzrostu polskiego PKB w 2018 r. "z łatwością" przekroczy 4 proc., a polska gospodarka się przegrzewa przy braku istotnych nierównowag zewnętrznych - oceniła w raporcie z 10 stycznia agencja S&P Global Ratings. Pogorszenie się otoczenia instytucjonalnego w Polsce częściowo odpowiada za niski poziom inwestycji prywatnych w 2017 r. - uważa agencja.

 • Legalna imigracja potrzebna gospodarkom państw Unii Europejskiej

  ...i Samorządu Terytorialnego. Komitet Regionów to unijny organ doradczy, w którym zasiada 350 przedstawicieli samorządów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Polsce przypada w tym rozdaniu 21 miejsc(...) również w Polsce system kształcenia wyższego). Geblewicz zastrzega przy tym, że działania zmierzające do pozyskiwania pracowników z krajów trzecich nie mogą zastępować inwestycji w edukację...

 • MFW: Dynamika PKB Polski będzie stopniowo spowalniać

  Dynamika PKB Polski będzie stopniowo spowalniać z 3,6 proc. w 2019 r. do 2,8 proc. w latach 2021-2023 r. - prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. MFW szacuje, że wzrost gospodarczy w 2018 r. wyniósł 5,1 proc.

 • Niemcy: Rośnie imigracja fachowców z krajów spoza UE

  ...migracja zaczęła się "normalizować" - głosi raport. Odsetek uchodźców w całej imigracji spadł wyraźnie poniżej 10 proc. Wśród krajów UE dominuje imigracja z Rumunii, Polski i Bułgarii, Chorwacji oraz Włoch. Spoza Unii prowadzą Indie, Bośnia-Herzegowina, USA, Serbia i Chiny. Projekt ustawy w toku Imigracja fachowców spoza Europy ma duże znaczenie - ocenia Mayer, wskazując na 1,2 mln nieobsadzonych...

 • Do 2050 roku liczba mieszkańców Polski spadnie o 3 mln. Dodatkowo pogorszy się struktura populacji: mocno wzrośnie liczba osób w wieku emerytalnym, a spadnie - w produkcyjnym. Zdaniem ekspertów, konieczne są działania nakierowane na powrót Polaków z zagranicy, mówimy tu o 2 mln osób.

 • Jak Londyn chce ograniczyć imigrację na Wyspy

  ..., wjeżdżając do Wlk. Brytanii, legitymować się paszportem. Do tej pory wystarczał dowód osobisty . Imigracja wartościowa dla kraju Przewiduje się, że zmiany te mają być w pełni implementowane w okresie(...) zapisano także, że imigracja może być uznana za wartościową dla kraju jako całości. A to znaczy, że będzie ona korzystna nie tylko dla migrantów, ale generalnie wpłynie pozytywnie na warunki życia...

 • Komunikat FOR: Dopóki polska gospodarka goni Zachód, Polacy będą emigrować

  Polska nie jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, który przeżywa znaczną emigrację obywateli. Przykładowo, aż do początku lat 90. do krajów, z których więcej osób wyjeżdżało niż przyjeżdżało, należała Irlandia. Zjawisko to trwa tak długo, aż dany kraj znacząco nie zmniejszy dystansu w dochodzie na mieszkańca, jaki dzieli go od krajów wysoko rozwiniętych.