• Informacje na temat:

  indywidualne ubezpieczenie zdrowotne

Artykuły na temat: indywidualne ubezpieczenie zdrowotne
 • Wyjeżdżając na urlop do kraju Unii Europejskiej, możemy wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, możemy też wykupić indywidualne ubezpieczenie zdrowotne.

 • Prywatne ubezpieczenia medyczne to dodatkowy dostęp do lekarza

  Z danych PIU wynika, że w 2016 roku liczba osób mających prywatne ubezpieczenie zdrowotne zwiększyła się o 30 proc. rok do roku i sięgnęła 1,87 mln, a na początku 2017 roku przekroczyła poziom 2 mln. Największą popularnością cieszą się jednak grupowe polisy wykupione przez pracodawców, którymi objętych jest 1,48 mln osób. Tylko około 390 tys. Polaków ma wykupione indywidualne ubezpieczenia

 • Do ubezpieczenia zdrowotnego na Słowacji potrzebna zgoda ZUS

  Narodowy Fundusz Zdrowia rozwiewa wątpliwości dotyczące zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby, które równocześnie wykonują pracę najemną i prowadzą własną firmę w dwóch krajach UE.

 • Ubezpieczenie zdrowotne zastępuje usługi NFZ

  Polacy coraz częściej wykupują prywatne pakiety medyczne. Już 40% Polaków korzysta w sposób "mieszany" z usług NFZ oraz opłacanej prywatnie opieki medycznej. Eksperci rynku ubezpieczeń zdrowotnych zauważają, że pacjenci rezygnują z NFZ na rzecz usług oferowanych w ramach polisy.

 • ...cewnika, karmienia pozajelitowego, opatrywania trudno gojących się ran lub odleżyn), lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawi skierowanie dla pielęgniarki długotermi nowej. Przychodzi ona 4 razy(...) i samochodu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, zakup indywidualnego sprzętu i urządzeń – bez limitów, opłatę przewodników osób niewidomych lub z niepełnosprawnością narządu ruchu – do 2280 zł...

 • Perspektywy rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce na tle innych krajów

  2 mln Polaków korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego. - By zaspokoić rosnące potrzeby społeczeństwa, wydatki prywatne na leczenie z dzisiejszego poziomu 1 proc. PKB powinny wzrosnąć do niespełna 2 proc. PKB - twierdzą specjaliści.

 • Żłobek to nie zakład opieki zdrowotnej, a niania powinna mieć umowę

  ...prezydent miasta odprowadzać będzie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz opłacać będzie za dziennego opiekuna składkę na obligatoryjne ubezpieczenie od odpowiedzialności(...) osobę zatrudnioną przez rodziców w charakterze niani opłacana będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z budżetu państwa, składka na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty...

 • PZU rozpoczął sprzedaż ubezpieczenia "PZU Uraz Ortopedyczny" dla klientów, którzy posiadają indywidualnie kontynuowane polisy na życie.

 • Zawód fizjoterapeuty - nowe obowiązki od czerwca 2019 r.

  Z dniem 1 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Rozporządzenie doprecyzowuje kwestie ubezpieczenia zawodowego, jakie musi posiadać każdy fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą. W świetle nowych przepisów takie ubezpieczenie mają obowiązek posiadać wszyscy fizjoterapeuci prowadzący...

 • Sprawdź zakres ubezpieczenia szkolnego

  W roku szkolnym 2014/2015 doszło do ponad 71 tys. wypadków w placówkach oświatowych. Dlatego dyrektorzy szkół dbają o to, by uczniowie byli objęci ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. W interesie rodziców leży to, by przed podpisaniem umowy sprawdzić zakres oraz sumę ubezpieczenia.