• Informacje na temat:

  inflacja 2010

Artykuły na temat: inflacja 2010
 • To nie płace napędzają inflację

  Realny wzrost wynagrodzeń w firmach wyniósł w ostatnich miesiącach 1,4 proc. Większość przyrostu płac zjadła inflacja.

 • Inflacja pierwszym sygnałem globalnego ożywienia

  Widoczne od pewnego czasu nasilenie tendencji inflacyjnych przyjęto z uczuciem ulgi i uznano za dowód ożywienia w globalnej gospodarce. Umiarkowany optymizm sygnalizują także w wielu przypadkach dane makroekonomiczne. W ślad za tymi symptomami poprawy idą także prognozy, choć wróżą raczej powolny powrót koniunktury. Mocniejsze przyspieszenie ma być według ekonomistów udziałem krajów rozwijających się, w tym także Polski.

 • W 2010 roku nie będzie zwolnień z pracy!

  Wzrost liczby zwolnień w I półroczu przyszłego roku nie będzie głęboki - wynika z raportu Konfederacji Pracodawców Polskich. Przedsiębiorstwa wskazują także na możliwość ograniczenia portfela zamówień w I półroczu 2010.

 • Inflacja, stopy procentowe i kurs złotego

  W ciągu najbliższych kilku miesięcy może pojawić się potrzeba obniżki stóp procentowych o 50 pb - uważa Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej. Wśród przyczyn wymienił m.in.: umocnienie się złotego, słabą dynamikę inwestycji, niskie stopy proc. w otoczeniu oraz możliwe spadki cen surowców. Nie można inflacji w poszczególnych okresach rozpatrywać w oderwaniu od realiów politycznych, gospodarczych i rozwoju społecznego - zapowiedział Tomasz Mironczuk, ekspert Instytutu Badań nad Gospodarką...

 • Wynagrodzenia w branży reklamowej przegrywają z inflacją

  ..., w którym wzięło udział 25 agencji reklamowych oraz 13 domów mediowych, wzrost płac w firmach sektora komunikacji marketingowej pomiędzy rokiem 2010 i 2011 dotyczy 61 proc. stanowisk (w 2010 r. - 51 proc.), zaś obniżenie lub stagnacja płac - 39 proc. stanowisk (w 2010 r. -49 proc.).

 • Inflacja może być znacznie wyższa, niż podaje GUS

  Z danych GUS wynika, że przez ostatnie 13 lat detaliczne ceny odzieży i obuwia spadły w Polsce o połowę. Jednak biorąc pod uwagę trendy w innych krajach czy rosnące koszty importu, tak silne obniżki byłyby praktycznie niemożliwe - pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.

 • W III kwartale 2010 roku indeks mobilności dla Polski wyniósł 105 pkt, wobec średniej na poziomie 102 pkt dla wszystkich badanych krajów - wynika z badania. "Indeks mobilności odzwierciedlający(...) w jego pierwszej edycji międzynarodowej (3 kwartał 2010 roku), stanowiąca wyjściowy poziom 100 pkt. Z badania wynika, że Polacy czują się coraz pewniej na rynku pracy, co powoduje także wzrost oczekiwań...

 • EBC na krawędzi dużej pomyłki, gdy Fed oblewa test inflacji

  Luzowanie ilościowe (ang. quantative easing - QE) ma za zadanie pobudzenie wzrostu gospodarczego i podbicie inflacji. QE, to niekonwencjonalna metoda, którą posłużył się po załamaniu finansowym w 2008 roku amerykański bank centralny, czyli Fed.

 • Godzinowe koszty pracy w II kwartale 2010 roku w Polsce wzrosły o 2,2 proc. rdr - podał we wtorek Eurostat.

 • Marek Belka: Inflacja na poziomie 1,7 proc. w przyszłym roku nie wydaje się realistyczna

  Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) uważa, że założona w projekcie ustawy budżetowej prognoza inflacji nie jest realistyczna. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) oceni budżet na spotkaniu w styczniu 2016 r.