• Informacje na temat:

  inflacja popytowa

Artykuły na temat: inflacja popytowa
 • Mit że wszyscy dostali podwyżki!

  ...proc. zaś płace - zaledwie 7 proc. - Powstała luka popytowa. Bo czym jest wzrost wydajności? To strumień towarów i usług, który trafia na rynek. A więc przy 30-proc. wzroście wydajności pojawia się o 1/3 towarów więcej. Luka popytowa skutkowała niezwykle niskim tempem wzrostu PKB. W 2001 roku wyniósł on 1,1 proc., w 2002 - 1,4 proc., w 2003 - 3,8 proc. - mówił w ubiegłym roku na naszych łamach...

 • CPI Inflacja za czerwiec
 nie zakoczyła

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu spadły o 0,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Rynek spodziewał się właśnie odczytu na tym poziomie.

 • Czarny scenariusz na tym rynku możliwy

  ...skorygowana do 13 proc. prognoza może okazać się zbyt optymistyczna. Utrzymująca się na wysokim poziomie stopa bezrobocia, zamrożenie funduszu płac w administracji i słabnąca inflacja zmniejszą presję na...

 • NBP publikuje ważny raport o inflacji

  Pomimo stopniowego wzrostu w kolejnych kwartałach, inflacja do końca horyzontu projekcji, czyli do 2016 roku, kształtować się będzie wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP, do czego przyczyni się niska presja popytowa i kosztowa - wynika z opublikowanej w środę przez NBP listopadowej "Projekcji inflacji i PKB".

 • Od kwietnia płace wzrosną dwucyfrowo!

  "Płace w Polsce powinny rosnąć dwa razy szybciej" - pod takim hasłem "S" rozkręca kampanię społeczną "Niskie płace barierą rozwoju Polski". Związek żąda podwyżek, pracodawcy odpowiadają, że zarobki już teraz szybko rosną. Dzięki rynkowi, a nie związkom.

 • Analitycy - inflacja będzie rosnąć

  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prognozuje, że inflacja w lutym spadnie do 1,8 proc. rdr z 1,9 proc. w styczniu, a w ujęciu miesięcznym ceny wzrosną o 0,1 proc.

 • Paribas: Polski wzrost spowolni do 2,7 procent

  ...być lokalnym maksimum - dodał. Inflacja, bezrobocie, PKB - zobacz dane z Polski i ze świata w Biznes INTERIA.PL - Co więcej, podwyżka stóp może spowodować wzrost napływu kapitału, a to tworzy...

 • Największym ryzykiem dla inflacji jest rozwój sytuacji na rynku energii

  Najważniejszym ryzykiem dla krajowej inflacji jest rozwój sytuacji na rynku energii i przełożenie rosnących cen energii na koszty firm i CPI - wynika z lipcowego Raportu o inflacji. Najważniejszym czynnikiem ryzyka dla aktywności w polskiej gospodarce jest koniunktura globalna - uważa NBP. Analitycy zakładają 18% podwyżkę cen regulowanych energii elektrycznej oraz niewielki 3.8% skok cen surowców energetycznych zagranicą.

 • Inflacja w styczniu wzrosła do 1,8% r/r z 0,8% r/r w grudniu wracając po 4 latach do przedziału odchyleń NBP od celu inflacyjnego. Struktura wzrostu inflacji wskazuje, że w przeważającej mierze miał on charakter egzogeniczny, podtrzymujemy więc naszą prognozę, że RPP utrzyma swoje nastawienie wait-and-see i podniesie stopy procentowe NBP najwcześniej w 2018 r.

 • Czwartkowa sesja pomimo słabego początku zakończyła się kolejnym zwycięstwem byków. Start notowań w przypadku głównych indeksów wypadł dość wyraźnie poniżej kursów odniesienia, jednakże już od pierwszej fazy sesji obóz popytowy zaczął odrabiać straty. Po niecałej godzinie handlu indeks S&P500 znajdował się już powyżej kursu odniesienia, przy czym nie było to ostatnie słowo byków na przedostatniej sesji tygodnia.