• Informacje na temat:

  inflacja w polsce 2011 2012 2015

Artykuły na temat: inflacja w polsce 2011 2012 2015
 • Zarobki w Polsce w ciągu 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej

  ...w innych europejskich krajach. Najmniejsza dynamika miała miejsce w latach 2012-2013, kiedy realny wzrost PKB wahał się od 1,8 proc. do 1,7 proc. Dla porównania, w analogicznym okresie w całej Unii(...) zmniejszenie bezrobocia oraz stworzy szansę na znalezienie pracy. I rzeczywiście tak się stało. Bezrobocie w Polsce zmniejszyło się z poziomu 19,1 proc. w 2004 do 9,0 proc. w 2014 roku. Oznacza to spadek o ponad...

 • Tempo wzrostu PKB będzie kształtować się w horyzoncie projekcji na relatywnie stabilnym poziomie i w latach 2015-2017 wyniesie średnio 3,4 proc. - wynika z opublikowanego w poniedziałek przez NBP marcowego "Raportu o inflacji". Motorem wzrostu będzie wzrost konsumpcji i inwestycji.

 • Paribas: Polski wzrost spowolni do 2,7 procent

  Wzrost gospodarczy Polski w 2011 r. spowolni do 2,7 proc. - wynika z zaprezentowanej w poniedziałek prognozy BNP Paribas. Stopy procentowe zaczną rosnąć w 2012 r.

 • GUS: Inflacja w listopadzie wyniosła 2,5 proc. licząc rok do roku

  pięciu lat inflacja osiągnęła poziom określony przez NBP jako cel inflacyjny.

 • Wielki mit płacy minimalnej. Jej podniesienie nie zwiększa bezrobocia

  ...wieszczyli pracodawcy - dość wyraźnie się zwiększyło (o 0,9 pkt proc. - z 12,5 proc. w grudniu 2011 r. do 13,4 proc. w grudniu 2012 r.). Z drugiej strony w niektórych latach, gdy płaca minimalna była(...) zazwyczaj podwyżkach minimalnej pensji (w 2011 r. i 2015 r.). Nie inaczej jest także z obecną propozycją wprowadzenia 12-złotowej, minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Nie...

 • Raport o inflacji KE: Polska bez nierównowagi makroekonomicznej

  Polska jest obecnie jedną z najbardziej zrównoważonych gospodarek w Europie - wynika z opracowania NBP zawartego w opublikowanym w poniedziałek lipcowym Raporcie o inflacji.

 • Podwyżek jak na lekarstwo

  ...szkół wyższych. Rząd obiecał im już nominalny wzrost płac o 9,14 proc. rocznie, w latach 2013 - 2015 w sumie mają wzrosnąć o 30 proc. I to ma być jedyny wyjątek. Regułą ma być zamrożenie funduszu płac w centralnej sferze budżetowej, i to do roku 2015. Pozornie brzmi to groźnie. Rzeczywiście byłby to już piąty rok z rzędu, kiedy fundusz miałby być na tym samym poziomie. Ale czy to musi oznaczać brak...

 • Lewiatan: Dwa scenariusze dla gospodarki Polski

  Uzasadnione jest przyjęcie dwóch scenariuszy wzrostu polskiej gospodarki w 2015 r. - neutralnego, podobnego do 2014 r. oraz "pesymistycznego", zakładającego m.in. że pogorszeniu ulegnie sytuacja w Rosji i na Ukrainie oraz że nastąpi destabilizacja w UE wywołana zmianami politycznymi w Grecji, co będzie prowadzić do osłabiania się euro wobec dolara. Bardziej prawdopodobny jest scenariusz wzrostu

 • Promyk nadziei z polskiej gospodarki?

  W listopadzie br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 7,4% (wobec wzrostu o 4,6% przed miesiącem oraz o 5,7% w listopadzie ub. roku). W porównaniu z październikiem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 3,4% (wobec spadku przed rokiem o 5,9%). To wynik przyzwoity, ale i dość skromny, jeśli porównać go do sytuacji w większości poprzednich miesięcy, nie mówiąc już o ubiegłym roku, gdy wzrost wynosił średnio 4,3 proc. Analitycy spodziewali się...

 • mBank zamknął rekomendację dla polskich obligacji

  mBank zamknął rekomendację "kupuj" dla polskich obligacji 10-letnich; stawia na gotówkę - poinformował bank w poniedziałkowym raporcie.