• Informacje na temat:

  informacje gospodarcze ze swiata

Artykuły na temat: informacje gospodarcze ze swiata
 • Koniec pracy. Twojej

  Biznes INTERIA.PL na Facebooku. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze...

 • Reklamowy rekord świata

  Widoczna na zdjęciu zewnętrzna reklama została dzisiaj oszacowana jako największa na świecie i trafiła do Księgi Rekordów Guinness.

 • Brakuje dobrych analiz postkryzysowych na rynku pracy

  Nie doświadczyliśmy w Polsce głębokiej recesji, ale spowolnienie gospodarcze było odczuwalne. Na rynku pracy nie nastąpiło jednak duże pogorszenie, co zaskoczyło ekspertów. Dlaczego nie powtórzył się czarny scenariusz sprzed kilku lat, gdy podobnemu spowolnieniu towarzyszyło bezrobocie sięgające nawet 20 procent?

 • Źródła i metody uzyskiwania informacji gospodarczych

  Dla bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego rozwoju niezbędne jest pozyskanie wielu danych z otoczenia biznesowego i przetwarzanie ich w przydatne do prowadzenia działalności gospodarczej informacje. Również rozpoznanie partnerów biznesowych i kontrahentów oraz ich stały monitoring winny dostarczać niezbędnych danych do podjęcia decyzji odnośnie do zasadności nawiązania z nim

 • UE:Quasi-państwo bez fundamentów

  Od wielu miesięcy z coraz większym zniechęceniem obserwujemy kolejne szczyty Unii Europejskiej, które mają w cudowny sposób rozwiązać strukturalne problemy zadłużenia, niskiej konkurencyjności gospodarczej Europy, bezrobocia, zatorów płatniczych, niewypłacalności banków. Właściwie lista priorytetowych spraw do rozwiązania i najbardziej palących problemów jest już tak długa, że samo ich...

 • XVII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów

  W ostatnich latach jesteśmy świadkami dynamicznego postępu technologicznego w sektorze telekomunikacji i mediów. To za jego sprawą realizowane są procesy usprawnień w życiu społecznym i gospodarczym.

 • PAIIZ: W 2012 roku nowi inwestorzy zagraniczni stworzyli 20 tysięcy miejsc pracy

  ...liczy również, że nadal zagraniczni inwestorzy będą decydować się na otwieranie centrów usług oraz centrów badawczo-rozwojowych. Ekonomiści szacują, że mimo gospodarczego spowolnienia do Polski...

 • TAURON Polska Energia podpisał 5 listopada z Politechniką Śląską w Gliwicach umowę ramową ustalającą zasady współpracy dotyczącą działań edukacyjnych, naukowych, badawczo-rozwojowych i doradczych.

 • UE: Ryzyko długotrwałej biedy i rosnące bezrobocie

  Złe informacje dotyczące zagrożenia biedą i wykluczeniem społecznym w Unii Europejskiej. Polska jest w grupie krajów, w których takie ryzyko jest największe.

 • Nie ma pewności, czy zapowiadana reforma CIA będzie dogłębna, ale zdecydowanie jest spóźniona.