• Informacje na temat:

  interes prawny

Artykuły na temat: interes prawny
 • Lewiatan: Nie należy eliminować umów cywilno-prawnych

  ...jednolity dla obu stron, aby był chętnie stosowany i stał się realną alternatywą dla umów cywilno-prawnych. Zdaniem Konfederacja Lewiatan nie należy też eliminować możliwości zawierania umów cywilno-prawnych. Trzeba raczej ograniczyć ich stosowanie w sytuacjach, w których faktycznie mamy do czynienia z zatrudnieniem, o cechach umowy o pracę. Jesteśmy za utrzymaniem umów cywilno-prawnych, ale likwidacją...

 • Kiedy plan miejscowy rzeczywiście narusza nasz interes prawny?

  Kto i w jakich okolicznościach może żądać od gminy odszkodowania za zmianę planu miejscowego, który ogranicza możliwości zabudowy gruntu? Jak należy rozumieć przesłankę o "naruszaniu interesu prawnego skarżącego"?

 • Osoba zobowiązana do przestrzegania zakazu czuje się natomiast zdyscyplinowana przez zawartą z pracodawcą umowę. Nie tylko umowa o zakazie konkurencji jest jednak narzędziem prawnej ochrony interesów(...) (zniszczenia) danych, jak i ujawnienia tajemnicy stanowi działanie zagrażające istotnym interesom pracodawcy i uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika". Bez umowy też...

 • Aby ułatwić przedsiębiorcy określenie momentu powstania stanu niewypłacalności ustawodawca wprowadził m.in. nowe domniemanie prawne, zgodnie z którym stan ten zachodzi, jeżeli opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące. Od tego momentu liczony jest 30-dniowy termin na złożenie przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości. Uchybienie obowiązkowi wiąże się z powstaniem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia na czas wniosku.

 • Od jesieni 2015 roku działa nowa instytucja – Rzecznik Finansowy, który ma bronić naszych interesów w sporach m.in. z bankami,...

 • Raport bieżący nr 33/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent”, "Spółka”)...

 • Kiedy umowy śmieciowe dadzą prawo do etatu?

  ...prawnym śmieciowa umowa zlecenia czy o dzieło może, pod pewnymi warunkami, zostać uznana za równoznaczną z umową o pracę.

 • KNF: Będzie ograniczenie konfliktu interesów?

  Nowy przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski jest zwolennikiem wprowadzenia czasowego zakazu przechodzenia urzędników wysokiego szczebla tej instytucji do podmiotów nadzorowanych.

 • Kawecki: Inwigilacja pracowników zostanie ograniczona

  .... kandydat lub pracownik mogą przekazać za zgodą zwykłe informacje, a nie tylko te, które są dla nich korzystne. Wynika to z tego, że sam zainteresowany często nie jest w stanie ocenić, czy przekazanie konkretnych danych wywoła dla niego pozytywny efekt. Na przykład kandydat do pracy może uważać, że przedstawił świetny list referencyjny, ale nie zna listów pozostałych zainteresowanych, więc...

 • Nowa instytucja zadba o interes przedsiębiorców

  Kolejna instytucja powalczy w imieniu przedsiębiorców o ich prawa i zmiany, które ułatwiłyby prowadzenie w Polsce działalność gospodarczą, a także wspierały rozwój i wzrost krajowych firm - tak wynika z zapisów Konstytucji dla Biznesu. Chodzi o Komisję Wspólną Rządu i Przedsiębiorców.