• Informacje na temat:

  jak napisać sprawozdanie

Artykuły na temat: jak napisać sprawozdanie
 • ..., spisujemy pełnomocnictwo szczególne. Ono również wymaga formy pisemnej. Wystarczy w nagłówku napisać „szczególne” zamiast „ogólne”, a w treści napisać konkretnie, jakiej sprawy dotyczy (np. sprzedaży(...) dowiezienie go do kancelarii, notariusz może świadczyć usługi również w domu klienta lub w szpitalu. ✔ Akty notarialne, które wówczas powstaną są ważne, tak jak te sporządzone w kancelarii! ✔ Można...

 • Netia może ująć w sprawozdaniu za 2017 r. odpis w wysokości 150,7 mln zł

  Netia szacuje, że może ująć w sprawozdaniu jednostkowym za rok 2017 odpis aktualizujący wartość niefinansowych aktywów w wysokości 150,7 mln zł.

 • Pracodawca nie płaci za nadgodziny? Pracujesz na podstawie umowy o dzieło, choć powinna to być umowa o pracę? Możesz napisać skargę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Wyjaśniamy, w jaki sposób to zrobić, by pracodawca nie dowiedział się, że to na twój wniosek przeprowadzana jest kontrola...

 • Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

  Sejm przyjął w czwartek sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. i udzielił rządowi absolutorium. Jednocześnie zwrócił się w uchwale do dysponentów poszczególnych części budżetowych o podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez NIK.

 • PZU ma porozumienie ze związkami zawodowymi ws. warunków zwolnień

  ...pracowników - zwolnieniach, objętych będzie do 115 pracowników, a do 76 pracowników otrzyma wypowiedzenia definitywne. Jak poinformowano, z uwagi na fakt, że część pracowników jest zatrudnionych na część...

 • Energetyka chce wzrostu wynagrodzeń

  Pracownicy energetyki negocjują wzrost wynagrodzeń. Jak napisał w tym tygodniu "Parkiet" w większości grup energetycznych trwają lub rozpoczną się negocjacje zmierzające do wzrostu płac.

 • Mniej formalności przy kontrolach

  Jak powiedział we wtorek główny inspektor pracy Tadeusz Zając, największy spadek wykrytych nieprawidłowości nastąpił w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie - o ok. 87 proc., natomiast w pięciu(...) nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, nad którym pracuje obecnie Sejm. Komisja ds. Kontroli Państwowej jednogłośnie przyjęła sprawozdanie podkomisji, która pracowała nad projektem. Teraz...

 • Miała zrewolucjonizować edukację, wyszło jak zwykle. "Cyfrowa szkoła" to niewypał

  W ramach programu komputery dostało 399 podstawówek z ogólnej liczby 13 tys. Przeszkolono ponad 4 tys. nauczycieli. Jak jednak pokazuje nowy raport Instytutu Badań Edukacyjnych, nawet wysokie nakłady nie przyniosły spodziewanych efektów.

 • ...maszyn, urządzeń emituje hałas. Ale to nie tylko hałas w pomieszczeniach zamkniętych, jak hale produkcyjne czy fabryki, to również budownictwo, roboty drogowe, transport - nie wyeliminujemy stąd hałasu(...) samochody, to jednak pojawia się tu pewien problem - zwiększenie wypadkowości... ...teraz to pan zaskoczył mnie! - Takie samochody jak np. o napędzie hybrydowym czy elektrycznym są za ciche, nie...

 • SKOK-i proszą, resort pomaga

  Kontrowersyjny projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych powstał na wniosek Kasy Krajowej SKOK. Nie dość tego: to Kasa Krajowa napisała dużą część przepisów.