• Informacje na temat:

  jak obliczyć chorobowe

Artykuły na temat: jak obliczyć chorobowe
 • Jak policzyć swoje wynagrodzenie netto?

  ...proc.), rentowe (1,5 proc.), chorobowe (2,45 proc.) oraz ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.). Składki te są odejmowane od wynagrodzenia brutto, tak więc teoretycznie opłaca je pracownik, natomiast(...) 2231,29 zł. We wszystkich kosztach związanych z wynagrodzeniem, płaca brutto stanowi 82,9 proc. kosztów. Łącznie, zarówno z wynagrodzenia brutto pracownika, jak i z własnej kieszeni, pracodawca, który...

 • Pracownica od 1 października br. łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu. Kilka dni później stała się niezdolna do pracy z powodu choroby i przedłożyła pracodawcy zwolnienie lekarskie na 5 dni. Jak obliczyć wysokość przysługującego jej w tym czasie zasiłku macierzyńskiego oraz w jaki sposób ustalić podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?

 • Wynagrodzenie w razie choroby przypadającej na dni tylko robocze lub wolne od pracy

  ...(1) Pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby przez cały luty br., z tym że zaświadczenia o niezdolności do pracy spowodowanej chorobą obejmowały tylko dni dla niego robocze (w sumie 20). Jak obliczyć jego wynagrodzenie za ten miesiąc, jeśli określono je w stawce miesięcznej? Za luty br. pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie za pracę.

 • Zmiana etatu a podstawa świadczeń chorobowych

  Wysokość świadczeń chorobowych ustalana jest jako odpowiedni procent podstawy ich wymiaru. Stanowi ją wypłacone pracownikowi wynagrodzenie za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy. W zależności od długości zatrudnienia u danego pracodawcy podstawa ustalana jest z okresu wynoszącego od 1 miesiąca do 12 miesięcy. Dla prawidłowego ustalenia wysokości świadczenia nie bez znaczenia pozostaje jednak okoliczność dotycząca zmiany wymiaru czasu pracy pracownika.

 • Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego dla pracownika ustalana jest w oparciu o uzyskane przez niego wynagrodzenie za miesiące poprzedzające powstanie niezdolności do pracy. Aby obliczyć ją na nowo, musi upłynąć pewien okres. Jeżeli jednak w międzyczasie nastąpi zmiana wymiaru czasu pracy, obowiązuje nieco odmienna zasada.

 • Prawo: Zmieniły się zasady wypłaty zasiłków macierzyńskich dla matek prowadzących działalność gospodarczą

  Zasiłki macierzyńskie pobiera ok. 30 tys. kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Część z nich zwolniona jest w tym czasie z płacenia składek.

 • Jak pracodawca może odzyskać "nadwyżkę" wypłaty?

  ...wysokości wynagrodzenia ma wpływ wiele czynników dotyczących wykonywania pracy w danym miesiącu, w tym taka okoliczność jak nieobecność pracownika w pracy i powód tej nieobecności. W zakładach pracy(...). Wówczas pracownik otrzyma zawyżone wynagrodzenie za pracę, za okres choroby przysługuje mu bowiem wynagrodzenie chorobowe, które, z pewnymi wyjątkami, odpowiada jedynie 80 proc. wynagrodzenia za...

 • Zwolnienie chorobowe w internecie, spanikowany lekarz w POZ-ecie

  Lekarze z Federacji Porozumienie Zielonogórskie przeprowadzili eksperyment. Jeden wypisywał papierowe zwolnienia, drugi wystawiał zwolnienia elektroniczne. Ten ostatni przyjął mniej chorych, bo na obsługę systemu elektronicznego w przypadku jednego pacjenta musiał poświęcić dodatkowo, poza czynnościami stricte medycznymi, od 5 do 7 minut.

 • Urlop ojcowski podczas umowy zlecenia?

  Czy osobie zatrudnionej na umowę zlecenie przysługuje urlop ojcowski? Jeżeli tak, jak obliczyć wynagrodzenie za ten urlop? Jakie elementy powinien zawierać wniosek ojcowski?

 • 1) Z pracownikiem rozwiązaliśmy umowę o pracę, w związku z przejściem na emeryturę. Po przerwie przypadającej na dzień roboczy został on zatrudniony ponownie,...