• Informacje na temat:

  jak obliczyć ekwiwalent za urlop

Artykuły na temat: jak obliczyć ekwiwalent za urlop
 • Pracownica przez kilka miesięcy pobierała zasiłek chorobowy, a następnie do 31 marca 2009 r. zasiłek macierzyński. Od 1 kwietnia br. korzysta z zaległego i bieżącego urlopu wypoczynkowego. Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za ten urlop? Czy za podstawę należy przyjąć wysokość wynagrodzenia z umowy o pracę, czy przeciętne wynagrodzenie z trzech miesięcy poprzedzających okres niezdolności do...

 • Problemy kadrowe w wyjaśnieniach resortowych

  Prawo pracy, podobnie jak wiele innych dziedzin prawa, przysparza niekiedy trudności w praktyce. Wynikają one nie tylko z zawiłych regulacji, ale również z dużej ilości przepisów odrębnych normujących zatrudnienie określonych grup pracowniczych. Wobec niespójności niektórych norm prawnych i rozbieżnych opinii co do ich rozumienia oraz stosowania, szczególnego znaczenia nabierają stanowiska

 • Czas na urlop - wakacyjny poradnik dla pracujących

  Lato to czas, kiedy większość z nas wybiera się na zasłużony urlop lub przynajmniej o tym myśli. Zanim zabierzemy się za planowanie wakacyjnego wyjazdu sprawdźmy, co w tej kwestii mówi Kodeks Pracy. Anna Kowalewska z agencji pracy Job Impulse odpowiada na pytania dotyczące urlopów wypoczynkowych.

 • Pomimo tego, że pracownicy masowo wybierają okres wakacji na czas urlopowego wypoczynku, dla wielu pracodawców nie jest to czas, w którym mogą sobie pozwolić na funkcjonowanie na tzw. zmniejszonych obrotach. To powoduje, że w letnich miesiącach wielu z nich posiłkuje się zatrudnieniem sezonowego personelu. Na sposób jego rozliczenia w podatku dochodowym ma wpływ to, w jakiej formie ono występuje.

 • Nie idziesz na urlop. Dostaniesz rekompensatę?

  Brak odrębnych regulacji w kwestii metodyki obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy powodował poważne dysproporcje między wymienionym świadczeniem a wynagrodzeniem urlopowym za analogiczną ilość godzin wypoczynku.

 • Czas na urlop - wakacyjny poradnik dla pracujących

  Lato to czas, kiedy większość z nas wybiera się na zasłużony urlop lub przynajmniej o tym myśli. Zanim zabierzemy się za planowanie wakacyjnego wyjazdu sprawdźmy, co w tej kwestii mówi Kodeks Pracy. Anna Kowalewska z agencji pracy Job Impulse odpowiada na pytania dotyczące urlopów wypoczynkowych.

 • ...urlop, zasiłki przysługujące z ZUS, jak również ekwiwalent za niewykorzystany urlop, a dodatkowo wynagrodzenie za czas choroby. Pracodawca winien ustalić, które składniki są opodatkowane, a które(...) naliczenie wynagrodzeń dla pracowników wraz ze wszystkimi obowiązującymi składkami płaconymi zarówno przez pracodawcę jak i pracownika. Na podstawie listy płac pracodawca dokonuje wypłaty wynagrodzenia...

 • Pracownica przez kilka miesięcy pobierała zasiłek chorobowy, a następnie do 31 marca 2009 r. zasiłek macierzyński. Od 1 kwietnia br. korzysta z zaległego i bieżącego urlopu wypoczynkowego. Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za ten urlop? Czy za podstawę należy przyjąć wysokość wynagrodzenia z umowy o pracę, czy przeciętne wynagrodzenie z trzech miesięcy poprzedzających okres niezdolności do

 • Rozbieranie "trzynastki" na czynniki pierwsze

  Czy dni nieobecności usprawiedliwionej, takie jak urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem czy wezwanie pracownika do Wojskowej Komendy Uzupełnień, należy wliczyć do podstawy wymiaru trzynastej pensji?

 • W połowie grudnia 2011 r. zatrudniliśmy pracownika, który jest wynagradzany według stawki akordowej i godzinowej, w zależności od wykonywanych czynności. Wynagrodzenie jest płatne 10 dnia następnego miesiąca. W styczniu br. pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego. Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop?