• Informacje na temat:

  jak odzyskac podatek

Artykuły na temat: jak odzyskac podatek
 • ...zapłacony podatek, ale tylko, gdy spełnione są łącznie trzy warunki. Spadkodawca zmarł 1.01.2007 roku lub później. Postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku uprawomocniło się od 1.01.2007 r. do 31.12. 2008 roku. Zapłaciłaś podatek, bo nie dotrzymałaś terminu? Złóż wniosek o wznowienie postępowania podatkowego i uchylenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Urząd zwróci...

 • Czy parkiet odzyska blask?

  Społeczeństwo ma postrzegać rynek kapitałowy jako bezpieczne miejsce do inwestowania - zapowiada nowa prezes polskiej giełdy. Czy GPW potrzebuje rządowej strategii?

 • ZUS, urząd skarbowy, komornik mogą się mylić. A ty możesz bronić się przed decyzjami urzędników i to skutecznie. Podpowiadamy, jak to zrobić.

 • Nadpłacony VAT - jak odzyskać?

  Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy o podatku od towaru i usług przedsiębiorca, który wykazał w danym okresie rozliczeniowym wyższą kwotę podatku naliczonego od podatku należnego, może ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku VAT na rachunek bankowy. Jednak nowelizacja ustawy z dnia 1 stycznia 2017 r. wprowadziła nowe uregulowania dotyczące zwrotu nadpłaconego podatku.

 • Należy pamiętać, że taki składnik wynagrodzenia został już opodatkowany i pracodawca odprowadził z tego tytułu zaliczkę na podatek. W takiej sytuacji pracownik staje przed problemem prawidłowego(...) i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń...

 • Jak odzyskać nadpłatę niewykazaną w PIT za 2015 r.?

  Podatnik, który podatek dochodowy za ubiegły rok rozliczył na swoją niekorzyść, może odzyskać należne pieniądze, składając korektę zeznania podatkowego wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Urząd skarbowy ma prawo zweryfikować poprawność nowych wyliczeń, ale nie musi wydawać w tej sprawie decyzji. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia

 • Systematycznie fiskus zmniejsza możliwości odpisu od podatku. Obecnie ustawodawca pracuje nad zmianami w ulgach budowlanej i remontowej. Sprawdź, jak możesz ją wykorzystać w tym roku. Skąd ta ulga? Ulgą podatkową objęte są materiały budowlane, które przed 1 maja 2004 r. (wstąpienie do Unii Europejskiej) były obłożone 7% podatkiem VAT, a po tej dacie podatek ten wzrósł do...

 • Fiskus niszczy polskie firmy. Potrzebują one lat na odzyskanie dobrego imienia

  Optimus, JTT czy TFL to jedne z wielu firm, które zniszczył fiskus. Co ciekawe, ta ostatnia potrzebowała aż 20 lat - rekordowo dużo - aby wygrać sprawę w sądzie i udowodnić, że nie unikała płacenia podatków.

 • ..., niespodziewanej wizyty czy awarii jakiegoś sprzętu AGD lub RTV. Pieniądze przeciekają mi przez palce – skarży się pani Bożena (45) z Kraśnika. Nawet nie pamiętam, na co w zeszłym tygodniu tyle wydałam – dziwi się(...) odpisać sobie od podstawy opodatkowania 4 750,80 zł – dzięki temu zapłaci nawet o 850 zł niższy podatek od dochodów osobistych. Z kolei wpłaty do IKE (w tym roku limit wpłat wynosi 11 877 zł) wiążą...

 • Fiskus nie musi się spieszyć, by odzyskać podatek zmarłego

  Urzędy mają pięć lat od śmierci spadkodawcy na wydanie decyzji w sprawie odpowiedzialności spadkobiercy za jego zobowiązania. To teza wczorajszej uchwały NSA (sygn. akt II FPS 6/15). Siedmiu sędziów (a właściwie sześciu, bo jeden zgłosił zdanie odrębne) stwierdziło, że decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkodawcy ma charakter deklaratoryjny (określający) i w związku z tym fiskus ma na jej wydanie pięć lat a nie trzy.