• Informacje na temat:

  jak otrzymać świadczenie pielęgnacyjne

Artykuły na temat: jak otrzymać świadczenie pielęgnacyjne
 • ...procent, o ile poszła w górę najniższa krajowa. Jak się starać? Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się zwykle na czas nieokreślony. Jeśli jednak orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu zostało(...) ponownie wystąpić do powiatowego (lub miejskiego) zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, by otrzymać nową decyzję. O świadczenie pielęgnacyjne należy wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy...

 • Kompetencje pracodawcy w zakresie składania wniosków o świadczenia z ZUS

  Katalog świadczeń z ZUS, o które mogą ubiegać się pracownicy, jest różnorodny. Postępowanie przed organem rentowym w celu ich uzyskania zasadniczo wszczynane jest na wniosek. Do jego złożenia, choć nie w każdym przypadku, oprócz osoby zainteresowanej, uprawniony jest płatnik składek. Przy niektórych świadczeniach emerytalno-rentowych sytuacja taka może okazać się korzystna dla ubezpieczonego.

 • Opiekujesz się członkiem rodziny wymagającym pomocy? Dowiedz się, jakie świadczenie ci przysługuje...

 • 500 zł na dziecko - wnioski do gminy, wypłaty od kwietnia

  Świadczenia z programu 500 plus mają być wypłacane od kwietnia; wniosek o nie trzeba będzie składać raz w roku, do gminy - osobiście lub online. Świadczenie otrzyma każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców, również rodziny patchworkowe, jeśli mają wspólne dziecko.

 • ...świadczenie pielęgnacyjne (także z powodu opieki nad chorym lub niepełnosprawnym członkiem rodziny). Tego zasiłku nie dostanie również emeryt, rencista ani osoba, która sama jest niepełnosprawna w stopniu(...) rodziny; – orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności osoby pod opieką; – inne dokumenty wymagane przez ośrodek pomocy społecznej. Świadczenie pielęgnacyjne...

 • Od stycznia nowe wysokości świadczeń

  Od 1 stycznia 2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrośnie do 1200 zł miesięcznie z obecnych 1000 zł.

 • Odpowiada nasz ekspert: Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym (zarówno dzieciom, jak i dorosłym) oraz tym, które ukończyły 75 lat i nie mają emerytury ani renty. Aby go otrzymać, należy w MOPS złożyć wniosek wraz z orzeczeniem lekarskim o niepełnosprawności (po ukończeniu 75 lat orzeczenie nie jest wymagane). Aktualnie zasiłek...

 • Uzyskanie bezpłatnej porady prawnej a podatek dochodowy od osób fizycznych

  Od 1 stycznia 2015 r. osoba, która uzyskała bezpłatną poradę prawną, jest zwolniona od podatku dochodowego, jeżeli pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny. Jednak nie wszystkie osoby, które korzystają z naszej pomocy prawnej, uzyskują takie świadczenia. Jakie są zasady opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku tych osób? Jakie obowiązki ma w tym zakresie nasze

 • Jak dostać zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych

  Wracamy do tematu zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych na specjalne życzenie czytelników, którzy ciągle mają wątpliwości kto i na jakich zasadach może liczyć na takie wsparcie. Podstawowa uwaga – są trzy różne rodzaje tego typu świadczeń.

 • Rodziny z dziećmi mogą odczuć znaczną poprawę swojej sytuacji finansowej. Z dniem 1 kwietnia 2016 r. ruszył bowiem program "Rodzina 500+", a to i tak nie jedyne wsparcie, na jakie mogą obecnie liczyć. Wcześniej bowiem do dotychczas obowiązujących świadczeń rodzinnych dodano świadczenie rodzicielskie, natomiast osoby na zasiłku macierzyńskim, którego wysokość nie przekracza 1000 zł, uzyskały