• Informacje na temat:

  jak się pisze umowa na czas nieokreślony

Artykuły na temat: jak się pisze umowa na czas nieokreślony
 • Sytuacja na rynku pracy nie jest łatwa… Wykorzystują to niektórzy pracodawcy, „naginając” przepisy dla własnych korzyści. A pracownicy często zgadzają się na złe traktowanie, bo – jak sami twierdzą – nie mają innego wyjścia. Poprosiliśmy Agnieszkę Jaroszek, prawniczkę, specjalistkę w zakresie prawa pracy o komentarz do sytuacji, w jakich znaleźli się czytelnicy, oraz o rady, jak przeciwstawiać...

 • "Wnuki niańczyć, a nie etat blokować". Uszczęśliwiani emeryturami na siłę

  Rząd planuje premie dla osób, które zdecydują się na dalszą pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Sprawdziliśmy, jak radzą sobie emeryci, którzy wcale nie marzą o zakończeniu zawodowej kariery. I seniorzy, którzy chcą zacząć ją w nowej branży.

 • ...1) Z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na zastępstwo zamierzamy bezpośrednio po jej zakończeniu zawrzeć umowę o pracę na czas określony....

 • Roczny urlop rodzicielski częściowo na etacie

  Jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych związanych z opieką nad dzieckiem jest tzw. roczny urlop rodzicielski. Wbrew potocznej nazwie składa się na niego nie tylko urlop rodzicielski, ale również podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński. Łącznie urlopy te dają prawo do co najmniej rocznego okresu sprawowania opieki nad dzieckiem. W tym czasie wielu rodziców korzysta z uprawnienia do

 • Co z umowami na czas określony po wejściu w życie ustawy antykryzysowej?

  Od dnia 22 sierpnia 2009 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. nr 125 poz. 1035), dalej ustawy antykryzysowej. Regulują one m.in. kwestie związane z zawieraniem umów o pracę na czas określony i w tym zakresie dotyczą wszystkich pracodawców będących przedsiębiorcami (także w dobrej kondycji...

 • Odpadowa inwigilacja (tylko) na pół gwizdka?

  Wielki Brat przyjrzy się naszym śmieciom, ale w praktyce przymknie na nie jedno oko. Obowiązkowy monitoring składowisk będzie mniej restrykcyjny, niż pierwotnie planowano. Przynajmniej w teorii.

 • ​Jak ratować "stracone pokolenie" Europy

  Chociaż nie doświadczyli wojny, jak ich dziadkowie, to w przeciwieństwie do rodziców, muszą zmagać się z głębokim kryzysem gospodarczym. Wysokie bezrobocie, stagnacja wynagrodzeń i niewielkie szanse na awans w połączeniu z nieuchronnym kredytem hipotecznym to warunki, które definiują europejskie "stracone pokolenie". Jak głębokie piętno na młodych ludziach wywrze dramatyczna sytuacja na rynku...

 • W przeszłości przez ponad tysiąc lat Jedwabny Szlak był najważniejszym na świecie szlakiem handlowym, łączącym Chiny z Europą. Obecnie Chiny starają się odtworzyć ową drogę, wykorzystując do tego celu sieci szybkich kolei, nowoczesne autostrady, lotniska, porty morskie, sieci energetyczne oraz infrastrukturę informatyczną.

 • Nowy Kodeks pracy: Kobiety w ciąży będą gorzej chronione

  ...trzydniowym, tygodniowym lub dwutygodniowym wypowiedzeniem. Zatem nie dają stabilizacji pracownikowi. Dla porównania umowa na czas określony lub na czas nieokreślony ulega wypowiedzeniu po odpowiednio dwóch(...). Po tym czasie taka umowa wygasa samodzielnie. Umowa sezonowa natomiast będzie mogła być zawierana na pięć miesięcy w roku. Z kolei umowa nieetatowa może być zawarta między tymi samymi stronami...

 • Ukraina jednak w objęciach Rosji

  Nie ma już szans na podpisanie teraz umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. Kijów ogłosił wczoraj, że wstrzymał przygotowania.