• Informacje na temat:

  jaki powinien być rozmiar członka

Artykuły na temat: jaki powinien być rozmiar członka
 • Zakaz konkurencji w stosunku pracy wymaga zmian

  ..., który nie może wykraczać poza czas trwania stosunku pracy. Co więcej pracodawca może zażądać podpisania umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy a odmowa pracownika może być podstawą jego zwolnienia. Umowa o zakazie konkurencji musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Powinna być wyodrębniona jako osobna umowa, w praktyce może to być osobna klauzula umowna w umowie...

 • Rozmiar i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2017

  Główny Urząd Statystyczny jak co roku prezentuje szacunek liczby mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (tzw. zasoby imigracyjne Polaków w innych krajach). Pierwszy szacunek uwzględniający lata 2004-2006 został opublikowany w październiku 2007 r., następne - w kolejnych latach 2008-2017. Prezentowany szacunek przedstawia liczbę emigrantów z Polski przebywających czasowo za granicą - według stanu w końcu każdego roku (w okresie 2004-2005 i 2010-2017).

 • Głaskanie po głowach nie wystarczy

  ...zmotywowanych pracowników (równie kompetentnych), ekonomicznie pobije tę pierwszą. Wynika z tego, że stopień, w jakim członkowie organizacji są zmotywowani do zachowywania się w zgodzie z jej celami(...) organizacji , postawić też można w inny sposób - dowiadując się od ludzi, czego od tej pracy oczekują, jakich spodziewają się rezultatów. Posiłkować się tu będziemy wiedzą zdobytą podczas poprzednio...

 • NIK: Ministrowie rolnictwa i finansów powinni rozważyć likwidację Elewarru

  NIK chce, by ministrowie rolnictwa i finansów rozważyli likwidację zbożowej spółki Elewarr, należącej do Agencji Rynku Rolnego. Zdaniem Izby Elewarr przestał pełnić kluczową rolę w stabilizacji rynku zbóż. O nadużyciach w spółce NIK powiadomiła prokuraturę.

 • Zrobieni w "słupa". Jak nie dać się oszukać?

  Coraz więcej osób wpada w mechanizm tzw. karuzeli podatkowej, mający na celu wyłudzanie zwrotu naliczonego VAT bądź unikania jego płacenia. Osoby te stają się ofiarami lub członkami zorganizowanych(...). Konsekwencje takich działań - zarówno finansowe, jak i prawne - mogą być bardzo dotkliwe, a brak wiedzy nie zwalnia niestety nikogo z odpowiedzialności za popełnione czyny.

 • Deal OPEC nie jest jeszcze przesądzony

  Wczorajsze spotkanie przedstawicieli krajów OPEC w Wiedniu przyniosło wyczekiwane porozumienie dotyczące solidarnego cięcia produkcji ropy naftowej przez kraje kartelu. Ceny ropy naftowej WTI spadły ponownie poniżej 47 dolarów za baryłkę, ponieważ Iran i Irak zgłosiły zastrzeżenia do kartelu OPEC na temat dystrybucji ograniczeń w produkcji ropy. Członkowie OPEC będą szukać rozwiązania na szczeblu ministerialnym.

 • EBC osłabił rynki; złoty dalej będzie tracił, na długu możliwe odbicie

  Czwartkowe posiedzenie władz EBC negatywnie przełożyło się na notowania na krajowym rynku długu oraz na wartość złotego. Zdaniem ekonomistów, straty złotego w najbliższym czasie mogą się pogłębiać, natomiast dług powinien stopniowo odrabiać spadki.

 • Bank Japonii podczas zakończonego dziś w nocy posiedzenia wyraźnie rozczarował podjętymi działaniami. Nie zdecydował się obniżyć stóp procentowych oraz zwiększyć wielkości programu luzowania ilościowego, skupiając się na programach tanich pożyczek dolarowych dla sektora bankowego oraz większych rozmiarach zakupów funduszy ETF.

 • Komisja śledcza ds. VAT to czysta polityka. Gospodarka i podatnicy nic z tego nie będą mieli

  Zespół badający nieprawidłowości w instytucjach publicznych w zakresie podatku VAT ma przede wszystkim wykryć mechanizmy, które pozawalały na omijanie prawa. Część ekspertów przekonuje, że komisja nie rozszyfruje tego, a takimi problemami powinny zajmować się profesjonale podmioty, jak prokuratura i służby specjalne.

 • Komisja śledcza ds. VAT to czysta polityka. Gospodarka i podatnicy nic z tego nie będą mieć

  Zespół badający nieprawidłowości w instytucjach publicznych w zakresie podatku VAT ma przede wszystkim wykryć mechanizmy, które pozawalały na omijanie prawa. Część ekspertów przekonuje, że komisja nie rozszyfruje tego, a takimi problemami powinny zajmować się profesjonale podmioty, jak prokuratura i służby specjalne. One dysponują odpowiednimi narzędziami oraz możliwościami.