• Informacje na temat:

  jednostka uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

Artykuły na temat: jednostka uczestnictwa funduszu inwestycyjnego
 • ...oszczędnościowo-kredytowych objęte są ustawową ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (w przypadku niewypłacalności tych podmiotów dostaniemy zwrot zdeponowanych środków do równowartości w złotych 100 tys(...), zakłady ubezpieczeń na życie, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i dobrowolne fundusze emerytalne. Oferują one różne sposoby lokowania pieniędzy (np. lokaty bankowe, obligacje, jednostki uczestnictwa...

 • Raport bieżący nr 3/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent)...

 • Jak gromadzić oszczędności?

  ...wybranego funduszu inwestycyjnego, którego zadaniem jest wypracowanie zysku z wpłacanych kwot. Połączenie systematycznego oszczędzania i potencjału funduszy do generowania zysków może przynieść(...). Jedną z form oszczędzania są Indywidualne Konta Emerytalne. IKE może być prowadzone w formie ubezpieczenia na życie, konta bankowego, funduszu inwestycyjnego czy emerytalnego, a nawet rachunku...

 • Raport bieżący nr 2/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent)...

 • Chcemy obcokrajowców

  ...odsetek osób, dla których nie stanowi to bariery. Ponad 60 proc. Polaków, decydując się na zakup usług finansowych (kredyty, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych), stara się...

 • Raport bieżący nr 14/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent)...

 • Zdanie egzaminu państwowego, przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Finansów, stanowi jedną z dróg prowadzących do wydania certyfikatu księgowego. Zainteresowane egzaminem są przede wszystkim osoby nieposiadające formalnego wykształcenia akademickiego o specjalności rachunkowość, choć często są to osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym. Jednak nie tylko doświadczeni księgowi mogą spróbować swych szans przed komisją. Od kilku lat wymogi wstępne zostały tak...

 • Komisja Nadzoru Finansowego cofa funduszowi inwestycyjnemu zgodę na działalność

  Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała, że Inventum TFI nie będzie mógł m.in. tworzyć funduszy inwestycyjnych i zarządzać nimi oraz zbywać i odkupować jednostek uczestnictwa. Jako powód decyzji KNF wskazała m.in. naruszenia interesu uczestników funduszu.

 • MBA - najcenniejszy dyplom świata?

  ...zawodowych i osobowości. Na pierwszych zajęciach zostaliśmy podzieleni na sześcioosobowe grupy, w których docelowo mieliśmy pracować przez następny rok. Współpraca z jednostkami o całkowicie(...). Wysokie koszty uczestnictwa w programie, jego czaso - i pracochłonny charakter oraz wszechobecny duch zdrowej rywalizacji dodatkowo motywują do aktywności zarówno poza zajęciami, jak i podczas nich...

 • Na co uważać wybierając fundusze inwestycyjne?

  Pierwszy fundusz inwestycyjny powstał... w 1774 roku. Stworzył go po krachu na giełdzie w Amsterdamie holenderski kupiec i pośrednik Abraham van Ketwich. Fundusz Eendragt Maakt Magt (jedność daje siłę) inwestował na wszystkich ważniejszych rynkach ówczesnego świata kapitałowego. Podobnie jak czynią to dzisiejsze fundusze. I to właśnie geografia jest pierwszym kryterium ich podziału. Są zatem fundusze rynku krajowego i fundusze rynków zagranicznych.