• Informacje na temat:

  jednostki uczestnictwa

Artykuły na temat: jednostki uczestnictwa
 • ...w spotkaniu chociażby poprzez stworzenie listy osób, które wyrażą chęć uczestnictwa w spotkaniu, a następnie poprzez fizyczne potwierdzenie obecności. W związku z powyższym pracodawca jest w stanie(...) pracownika, wynikającą z uczestnictwa w imprezach typu podsumowanie roku, Wigilia czy spotkanie noworoczne, zalicza ją do przychodów ze stosunku pracy. Świadczenie to podlega opodatkowaniu. Natomiast...

 • Raport bieżący nr 3/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent)...

 • ...zmian. [...] Procesy motywacyjne ukierunkowują zachowanie jednostki na osiągnięcie określonych, istotnych dla niej stanów rzeczy, kierują wykonywaniem pewnych czynności tak, aby prowadziły do(...) tyle, ilu jest pracowników. Oczywiście próby wdrażania systemu, który w pełni zaspokoi oczekiwania każdej jednostki, są niecelowe nawet w niewielkiej organizacji, ze względu na długość ewentualnego...

 • Raport bieżący nr 14/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent)...

 • Wypiszcie mnie z tego funduszu!

  Czy mogę zrezygnować z uczestnictwa w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, tak aby odpis mojej składki trafiał do mnie bezpośrednio, a nie za pośrednictwem funduszu?

 • Raport bieżący nr 2/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent)...

 • ...w nowych warunkach. Wspomniane "tak będzie" - z punktu widzenia jednostki - nabiera swoistego znaczenia w kontekście zamian zachodzących w środowisku pracy.

 • Raport bieżący nr 35/2016 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd i2 Development S.A. ( "Emitent” ) informuje, że w dniu 21...

 • Konta emerytalne w OFE. Jak czytać informacje od funduszu i czy warto go zmienić

  ...jest informacja o funduszach znajdujących się na rachunku. Zawsze są one podawane w postaci licz by zgromadzonych jednostek uczestnictwa, cenie jednostki uczestnictwa na dzień sporządzenia listu oraz...

 • UKNF - szykuje drastyczne rozwiązania dla TFI

  UKNF opublikował rekomendacje dotyczące dyrektywy MiFID II w zakresie wynagradzania dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Dyrektywa ma obowiązywać od 2018 r. i dotyczy sprzedaży produktów inwestycyjnych, a więc banków i ubezpieczycieli.