• Informacje na temat:

  jsw wartość akcji

Artykuły na temat: jsw wartość akcji
 • Bez porozumienia w rozmowach płacowych w Kompanii Węglowej

  ...prywatyzacji spółki w sytuacji konfliktu może wpłynąć negatywnie na wycenę jej akcji i obniżyć wartość podmiotu na giełdzie. W związku z tym minister gospodarki liczy na szybkie zakończenie sporu między(...) Aleksandrem Gradem i premierem Donaldem Tuskiem wicepremier Waldemar Pawlak podtrzymuje, że prywatyzacja JSW nie powinna być przeprowadzana bez porozumienia ze stroną społeczną. Nie ustalono terminu...

 • JSW: Rezygnacja wiceprezesa Roberta Kozłowskiego

  Jak podała Jastrzębska Spółka Węglowa, Robert Kozłowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych spółki. To kolejny członek zarządu tej spółki - po prezesie Edwardzie Szlęku - który ustąpił w ostatnich dniach ze stanowiska.

 • Związki z Kompanii Węglowej wejdą w spór zbiorowy z pracodawcą

  ...rzeczywistego dialogu z pracownikami na temat restrukturyzacji firmy, to są przygotowani na rozpoczęcie akcji protestacyjnych.  Kompania Węglowa to największa górnicza firma w Europie. Zatrudnia ok. 57 tys(...) kopalni złoży się nie tylko tzw. zorganizowana część przedsiębiorstwa, czyli majątek produkcyjny zakładu, ale także np. wartość koncesji na wydobycie węgla oraz wartość złóż tego surowca - zarówno tych...

 • JSW potrzebuje 500 mln zł dokapitalizowania

  Ministerstwo Energii planuje, by JSW została dokapitalizowana kwotą 500 mln zł - poinformował PAP wiceminister Grzegorz Tobiszowski. Strata spółki za ten rok będzie mniejsza niż zakładano. Tymczasem, należąca do JSW kopalnia Krupiński ma trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń - mimo sprzeciwu związków.

 • Sąd orzekł, że strajk w JSW jest nielegalny!

  - Sąd, na wniosek Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wydał postanowienie, w którym zakazał związkowcom działań wyrządzających szkodę spółce. Oznacza to, że zabronił im prowadzenia strajku - podała rzeczniczka JSW. Jak ocenił sąd, JSW "uprawdopodobniła bezprawność zachowań pozwanych".

 • ME: Audyt w JSW potwierdził m.in. nadmierne zadłużenie spółki

  Doprowadzenie do nadmiernego zadłużenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), wysokie wydatki m.in. na usługi doradcze i sponsoring oraz nietrafione inwestycje - to niektóre wnioski z audytu, przeprowadzonego na zlecenie resortu energii w spółce.

 • W raporcie z 8 marca Haitong Bank podtrzymuje rekomendację NEUTRALNĄ dla JSW, z wyższą ceną docelową akcji 12,98 PLN (wcześniej 12,16 PLN).

 • W raporcie z 8 marca Haitong Bank podtrzymuje rekomendację NEUTRALNĄ dla JSW, z wyższą ceną docelową akcji 12,98 PLN (wcześniej 12,16 PLN). Cenę docelową podniesiono ze względu na zmianę długoterminowych założeń analityków co do kursów walutowych, z powodu osłabienia PLN do USD.

 • Raport bieżący nr 15/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW”) informuje, że w...

 • Gigantyczne straty Jastrzębskiej Spółki Węglowej

  Grupa JSW ocenia, że jej sytuacja płynnościowa jest trudna, a ryzyko utraty przez grupę płynności jest nadal bardzo wysokie. Strata netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła w czwartym kwartale 2015 roku 2,52 mld zł wobec 354,1 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie.