• Informacje na temat:

  kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

Artykuły na temat: kalkulator odsetek od zaległości podatkowych
 • ...zmniejszającej podatek (wynosi ona 556,02 zł). Częstymi błędami są: niezauważanie przejścia do wyższego progu podatkowego i stosowanie niewłaściwych stawek podatkowych. PIT od pracodawcy Jeśli do końca(...) czekać. Jeśli bowiem błąd spowodował powstanie zaległości podatkowej, musimy ją zapłacić wraz z odsetkami, a te z każdym dniem rosną. Gdy fiskus pierwszy wyłapie błąd i udowodni, że nie wykazaliśmy...

 • ...w internecie (np. www.pit.pl/kalkulator). Podany wynik zaokrąglamy do pełnej złotówki, jeśli należność ma końcówkę 50 gr i więcej. Odsetek nie trzeba zapłacić tylko wówczas, gdy ich wysokość nie(...) błąd spowodował powstanie zaległości podatkowej, musimy ją zapłacić z odsetkami. 3. Jeśli urząd skarbowy jako pierwszy wyłapie błąd i udowodni, że nie wykazaliśmy części dochodów, grozi nam...

 • Jak wyliczać odsetki od zaległości podatkowych?

  Obciążenia finansowe podatnika, który zalega z zapłatą należnego podatku, zwiększają się o odsetki za zwłokę. Ustala się je - w zależności od okoliczności powstania zadłużenia - według stawki podstawowej lub obniżonej. Rząd chce wprowadzić od przyszłego roku karne odsetki podatkowe.

 • Efektem sporządzenia korekty rozliczenia może być konieczność uregulowania zaległości podatkowej. Odsetki za zwłokę od niej wylicza się według stawki podstawowej, obniżonej albo podwyższonej. Obniżone obciążenia odsetkowe stanowią premię za szybką wpłatę długu ujawnionego w wyniku sporządzenia przez podatnika autokorekty rozliczenia, podwyższone - mają zniechęcać do zaniżania akcyzy i VAT.

 • Przesłanki (nie)wstrzymania realizacji decyzji podatkowej

  Zapłatę podatku wynikającego z decyzji urzędu skarbowego można odsunąć w czasie dzięki wniesieniu odwołania do dyrektora izby administracji skarbowej, a jeżeli nie przyniesie ono zmiany stanowiska administracji podatkowej - składając skargę do sądu administracyjnego.

 • Zasady korygowania deklaracji VAT

  Podatnik VAT jest obowiązany obliczyć i zadeklarować poprawne kwoty podatku należnego i naliczonego za dany okres rozliczeniowy. Z uwagi na to, że organ podatkowy ma prawo do weryfikacji rozliczeń dokonanych przez podatnika, to wszelkie błędy w rozliczeniach podatnik powinien niezwłocznie skorygować. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których wskutek błędu czy pomyłki zaniżył on kwotę zobowiązania podatkowego bądź zawyżył kwotę zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym....

 • Zła wiadomość dla dłużników. Resort gospodarki im nie ulży

  Resort gospodarki rezygnuje z propozycji obniżenia odsetek przysługujących od dłużników - donosi "Puls Biznesu"

 • PIT: Uwaga! Zostało niewiele czasu!

  Dzisiaj upływa termin złożenia deklaracji PIT i zapłaty podatku za rok 2010. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, masz czas tylko do północy.

 • Z nami zdążysz z PIT-em

  Dogrywka podatkowa. Pozostało niewiele czasu, pobierz nasz program i wypełnij PIT. Uratuj 1 procent podatku, rozlicz dochody z zagranicy. Podejmij wezwanie fiskusa i zapłać należny podatek lub odzyskaj zwrot i śpij spokojnie.