• Informacje na temat:

  kalkulator odsetek ustawowych

Artykuły na temat: kalkulator odsetek ustawowych
 • ...z wygodnego kalkulatora dostępnego na stronie www.zanim-podpiszesz.pl. Blisko połowa z osób, które brały udział w badaniach NBP nie wie, że według przepisów ustawy o kredycie konsumenckim mamy prawo...

 • Odsetki ustawowe są niezgodne z prawem?

  Rząd musi natychmiast obniżyć odsetki ustawowe, które po ostatniej obniżce stóp procentowych są wyższe, niż zezwalają przepisy.

 • ...części dochodów, grozi nam grzywna! Uwaga, w stosunku do elementu deklaracji, który chcemy sprostować, nie może właśnie się toczyć kontrola podatkowa. Przy wyliczaniu odsetek za zwłokę najlepiej skorzystać z kalkulatora dostępnego w internecie (np. na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem www.finanse.mf.gov.pl w zakładce ABC Podatków; znajdziemy tu również tabele...

 • Zasady korygowania deklaracji VAT

  Podatnik VAT jest obowiązany obliczyć i zadeklarować poprawne kwoty podatku należnego i naliczonego za dany okres rozliczeniowy. Z uwagi na to, że organ podatkowy ma prawo do weryfikacji rozliczeń dokonanych przez podatnika, to wszelkie błędy w rozliczeniach podatnik powinien niezwłocznie skorygować. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których wskutek błędu czy pomyłki zaniżył on kwotę zobowiązania podatkowego bądź zawyżył kwotę zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym....

 • .... Jeśli firma nie chce go podać, możesz dokonać takich obliczeń za pomocą kalkulatora na stronie www.zanim-podpiszesz.pl. Gdy nie masz dostępu do internetu, samodzielnie podsumuj wszystkie opłaty jakie...

 • Przesłanki (nie)wstrzymania realizacji decyzji podatkowej

  Zapłatę podatku wynikającego z decyzji urzędu skarbowego można odsunąć w czasie dzięki wniesieniu odwołania do dyrektora izby administracji skarbowej, a jeżeli nie przyniesie ono zmiany stanowiska administracji podatkowej - składając skargę do sądu administracyjnego.

 • Chcesz wiedzieć, który kredyt jest najlepszy? Zapytaj o RRSO!

  Pojęcie RRSO, czyli Rocznej Rzeczywistej Stopy Oprocentowania pojawiło się na polskim rynku kredytowym z Ustawą o kredycie konsumenckim 12 maja 2011 roku. Na mocy tej ustawy wszystkie instytucje finansowe są zobligowane do podawania klientom wartości RRSO w celu ułatwienia im porównywania poszczególnych ofert kredytowych pomiędzy sobą. Ustawa zawiera nie tylko kompletną definicję RRSO, ale również sposób jej obliczania. Jak więc korzystać ze wskaźnika, aby skutecznie porównywać z jego pomocą...

 • 44,5 proc. pracujących w gospodarce to kobiety

  44,5 proc. z 16 mln 510 tys. pracujących w trzecim kwartale 2017 r. stanowiły kobiety - podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny. Wśród najbardziej sfeminizowanych zawodów są te związane z opieką zdrowotną i pomocą społeczną - 81,7 proc. zatrudnionych to panie. W branżach związanych z gastronomią i zakwaterowaniem stanowią one 70,1 proc. wszystkich pracowników. 63,9 proc. kobiet pracuje w firmach finansowych i ubezpieczeniowych. Kobiety to też większość pracowników (61 proc.) w sektorach...

 • Raport bieżący nr 93/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie...

 • Zła wiadomość dla dłużników. Resort gospodarki im nie ulży

  Resort gospodarki rezygnuje z propozycji obniżenia odsetek przysługujących od dłużników - donosi "Puls Biznesu"