• Informacje na temat:

  kapitał początkowy a emerytura

Artykuły na temat: kapitał początkowy a emerytura
 • Kapitał początkowy jest lub będzie częścią emerytury osób, które pracowały przed 1999 roku. Wtedy weszła w życie reforma emerytalna. Od tego czasu składki na ubezpieczenie społeczne są zapisywane na(...) udokumentować lata pracy i ówczesne zarobki. Od tego zależy wysokość emerytury. Kapitał początkowy wylicza się na podstawie informacji o stażu pracy i zarobkach z: dowolnych kolejnych 10 lat pracy przed 1999

 • Kapitał początkowy ważną częścią emerytury

  60 tysięcy osób, które pracowały przed 1999 rokiem, nie ma jeszcze wyliczonego kapitału początkowego - informuje rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wojciech Andrusiewicz podkreśla w rozmowie z IAR, że kapitał początkowy jest istotną częścią emerytury i ma duży wpływ na jej wysokość.

 • Michał P. przepracował czterdzieści lat. Za dwa lata wybiera się na emeryturę, postanowił więc skompletować dokumenty potrzebne do ustalenia kapitału początkowego. Podwyższa on emeryturę tych, którzy byli zatrudnieni przed 1999 rokiem. I tu zaczęły się problemy. Michał pracował w kilkunastu przedsiębiorstwach: państwowych, prywatnych i spółdzielniach, ale w domu znalazł...

 • Emerytura: Warto przeliczyć kapitał początkowy

  Nowe zasady ustalania kapitału początkowego mogą pomóc zwiększyć emeryturę. Na wyższe świadczenie mogą liczyć matki, które przebywały na urlopie wychowawczym, można też liczyć na większe korzyści za okres studiów. Przepisy pozwalają też na wybór tej tablicy dalszego trwania życia, która jest korzystniejsza dla emeryta. Wniosek o przeliczenie można złożyć w dowolnym momencie - ZUS ma 60 dni na

 • Jak ustalić kapitał początkowy

  Także dla starszych ZUS obliczy kapitał początkowy ubezpieczonym urodzonym po 31.12.1948 roku. Ustali go także dla starszych, którzy po raz pierwszy składali wniosek o emeryturę po 31.12.2008 roku(...) wniosek o ustalenie kapitału początkowego w każdym czasie, ale powinien on zostać zgłoszony najpóźniej razem z wnioskiem o emeryturę. Niezależnie od tego, kiedy zostanie obliczony kapitał początkowy, na...

 • Chcesz przejść na emeryturę w obniżonym wieku? ZUS ponagla do składania wniosków o kapitał początkowy

  Od ustalenia kapitału początkowego będzie zależeć wysokość świadczenia i termin jego przyznania. To istotne dla osób chcących przejść na emeryturę w obniżonym wieku.

 • Pani Małgosi zostało kilka miesięcy do emerytury. W informacji od ZUS o zgromadzonych składkach zaznaczono, że nie ma naliczonego kapitału początkowego.

 • Ponowne przeliczenie emerytury może oznaczać podwyższenie świadczenie

  Przy obliczaniu kapitału początkowego ZUS stosuje korzystniejsze przepisy. Obecnie obowiązują korzystniejsze zasady uwzględniania okresów ukończenia studiów, urlopu wychowawczego czy opieki nad dzieckiem przy ustalaniu kapitału początkowego, od którego zależy wysokość emerytury.

 • Jak wyliczyć wyższy kapitał początkowy

  Kilka lat temu wyliczyłam kapitał początkowy, by mieć tę formalność z głowy, gdy będę przechodzić na emeryturę. Słyszałam jednak, że zasady wyliczania tego kapitału zmieniły się i są teraz korzystniejsze. Na czym polegają te zmiany?

 • Obowiązki pracodawców wobec pracowników ubiegających się o emeryturę

  Obniżenie powszechnego wieku emerytalnego do stanu sprzed 1 stycznia 2013 r. stało się faktem. Od 1 października 2017 r., aby ubezpieczony mógł uzyskać uprawnienia emerytalne, wystarczy, że ma ukończone lub ukończy odpowiednio 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna). Biorąc pod uwagę, iż do 30 września 2017 r. obowiązywał jeszcze stopniowo wydłużany wiek emerytalny, w październiku 2017 r. nastąpiła kumulacja osób spełniających warunki do przejścia na emeryturę. Przekłada się to m.in. na...