• Informacje na temat:

  kapitał zakładowy

Artykuły na temat: kapitał zakładowy
 • ...parytetu wymiany 16:1. W wyniku czego kapitał zakładowy spółki dzieli się obecnie na 15,1 mln akcji o wartości nominalnej 160 zł każda. Łączny koszt wynagrodzeń członków zarządu przestawiony(...), przyczep i nadbudów samochodowych przyniósł swoim inwestorom 87 proc. zwrotu z zainwestowanego kapitału. W porównaniu do roku 2015 spółka podwoiła swoje przychody i zysk netto. Tak dobre wyniki pociągnęły...

 • Akcjonariusze BVT S.A., wśród których jest spółka Kupiec S.A. - notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., podjęli podczas wczorajszego NWZA uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Po przeprowadzeniu emisji akcji BVT S.A. zamierza zadebiutować na rynku NewConnect.

 • Ubezpieczenia, po wpisaniu w wyszukiwarkę nr KRS 0000616682, okazuje się, że prezesem zarządu tej spółki jest Gangu Mohsin Noor Mohd. W dodatku kapitał zakładowy tego sklepu oferującego setki bardzo drogich...

 • Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż powziął informację o rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału...

 • Pracownicy Fabryki Broni Łucznik domagają się podwyżki

  ...fabryki. "Tracony jest kapitał ludzki, który po przejściu na wolny rynek może zasilić konkurencyjne firmy, może nawet spoza naszego kraju" - ocenił Mordak. Według niego pracownicy z fachową wiedzą...

 • Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego Zarząd Auto-Spa S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z wykonaniem przez Osoby Uprawnione praw z warrantów...

 • Będą emerytury małżeńskie!

  ...przewidziano m.in., że do powstania zakładu niezbędny będzie docelowo kapitał zakładowy w wysokości 100 mln zł, ale ta wysokość będzie mogła być osiągana stopniowo. Do 31 grudnia 2013 r. zakłady będą mogły działać z kapitałem 50 mln zł., do 31 grudnia 2018 r. minimalny kapitał będzie musiał wynosić 75 mln zł, a po dniu 1 stycznia 2019 r. ten kapitał będzie musiał już wynosić 100 mln zł. Cała działalność...

 • Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 lipca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału...

 • Polak potrafi - przedsiębiorczość w Polsce

  ...rejestrację firmy poprzez złożenie jednego wniosku w urzędzie gminy/miasta. Na początku stycznia 2009 roku znowelizowano Kodeks spółek handlowych. Dzięki wprowadzonym poprawkom kapitał zakładowy spółek...

 • Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2015 roku, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego...