• Informacje na temat:

  kara umowna

Artykuły na temat: kara umowna
 • ...dzień zwłoki, jednak łączna suma kary nie może przekroczyć 20 proc. wartości prac remontowych będących przedmiotem umowy. Kara ta zostanie uwzględniona w końcowym rozliczeniu za wykonane prace...

 • Przy nieprawidłowym wykonaniu umowy, dostarczający usługę lub towar może ponieść tzw. karę umowną. Fiskus nie zawsze pozwala ukaranemu zaliczyć jej wartość do kosztów firmowych. Z kolei poszkodowany w każdym przypadku musi rozliczyć ją w opodatkowanych przychodach z działalności.

 • ...w umowach mają zapisy o takich karach w razie nieterminowej spłaty, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Nie musi...

 • W wielu umowach zapisuje się kary umowne na wypadek ich niedotrzymania. Zdarzają się i takie kary, które dotyczą odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem jej realizacji. Kary bywaj wysokie, toteż wielu przedsiębiorców liczy, że można je wpisać do kosztów uzyskania przychodów. Czy mają rację?

 • 13-złotowa stawka do obejścia. Tak firmy ominą minimalne wynagrodzenie

  ...(bo jej świadczenie ma wyłącznie charakter pieniężny). Teoretycznie kara umowna może być przewidziana np. nawet za spóźnienie się zleceniobiorcy do pracy. - Niektórzy nieuczciwi pośrednicy(...) w takich przypadkach nie będzie łatwe. - Jeśli kara zostanie zastosowana zgodnie z warunkami określonymi w umowie, to trudno będzie udowodnić pracodawcy działanie niezgodne z prawem. Jednocześnie...

 • Kary umowne w praktyce

  Kara umowna jest bardzo wygodnym rozwiązaniem zabezpieczającym terminowość i prawidłowość wykonania obowiązków umownych stron. Powoduje to, że przedsiębiorcy i inne podmioty chętnie zamieszczają je w zawieranych umowach dla zabezpieczenia swoich interesów. Należy jednak pamiętać, że konsekwencje niewykonania umów zawierających kary umowne mogą być bardzo poważne, a uwolnienie się od kary bądź

 • §„Jeżeli zamawiający (…) zawrze umowę sprzedaży nieruchomości (…) bez udziału pośrednika, zobowiązany jest zapłacić pośrednikowi karę umowną w wysokości należnej prowizji (…)”.

 • Jak korzystać z kar umownych?

  Kary umowne są elementem występującym przede wszystkim w kontraktach zawieranych w ramach realizacji zamówień publicznych. Należy jednak pamiętać, iż można wykorzystywać je także w typowym obrocie gospodarczym.

 • Jeśli firma udzielająca szybkich pożyczek, tzw. chwilówek, nakłada kary umowne...

 • Raport bieżący nr 38/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Apator SA ("Emitent”) informuje, że Konsorcjum z udziałem...