• Informacje na temat:

  kara za oc

Artykuły na temat: kara za oc
 • Za szczególne przewinienia pracodawca może zastosować sankcje finansowe. Jest to możliwe, np. gdy pracownik przychodzi nietrzeźwy, pije alkohol w pracy lub jeśli opuszcza pracę bez usprawiedliwienia. Kara finansowa za jedno przekroczenie nie może być wyższa od dniówki. Kara łączna zaś nie może przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia pracownika „do wypłaty”, czyli po odliczeniu składek na ZUS...

 • Przy nieprawidłowym wykonaniu umowy, dostarczający usługę lub towar może ponieść tzw. karę umowną. Fiskus nie zawsze pozwala ukaranemu zaliczyć jej wartość do kosztów firmowych. Z kolei poszkodowany w każdym przypadku musi rozliczyć ją w opodatkowanych przychodach z działalności.

 • ...« Jeżeli otrzymuje Pani z urzędu dokument, wystawiony przez funkcjonariusza publicznego, pracownika administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, musi on być rzetelny. « Osoba, która potwierdza w dokumencie nieprawdziwe okoliczności, przeinacza lub zataja fakty – tym samym poświadcza nieprawdę. W ten sposób popełnia przestępstwo, za które grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat...

 • Kara dla Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA

  Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 560 tysięcy złotych - poinformowała KNF w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu.

 • ...dzień zwłoki, jednak łączna suma kary nie może przekroczyć 20 proc. wartości prac remontowych będących przedmiotem umowy. Kara ta zostanie uwzględniona w końcowym rozliczeniu za wykonane prace...

 • - Węgrom może grozić w przyszłym roku unijna kara wysokości do 70 mld ft (220 mln euro) w związku z nieprawidłowościami podczas budowy czwartej linii metra w Budapeszcie - powiedział w czwartek szef kancelarii premiera Viktora Orbana, Janos Lazar.

 • Jak prawidłowo ukarać pracownika karą porządkową?

  Nałożenie na pracownika kary porządkowej musi być przeprowadzone w trybie wskazanym w przepisach prawa pracy. Dla jej skuteczności wymagane jest m.in. przestrzeganie terminów, w których możliwe jest ukaranie pracownika. Jednakże nawet od skutecznie nałożonej kary porządkowej pracownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.

 • W wielu umowach zapisuje się kary umowne na wypadek ich niedotrzymania. Zdarzają się i takie kary, które dotyczą odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem jej realizacji. Kary bywaj wysokie, toteż wielu przedsiębiorców liczy, że można je wpisać do kosztów uzyskania przychodów. Czy mają rację?

 • Zapłacimy ją nie tylko wtedy, gdy odkryje to policja podczas kontroli drogowej. Od pewnego czasu Ubezpieczeniowy...

 • Rekordowa kara wobec FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

  Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła podczas wtorkowego posiedzenia karę pieniężną 5 mln zł na FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą we Wrocławiu, a także cofnęła mu zezwolenie na działalność.