• Informacje na temat:

  karta europejska

Artykuły na temat: karta europejska
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu...

 • W razie choroby - karta EKUZ

  Jesteś ubezpieczony i wyjeżdżasz za granicę? Masz prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia w każdym kraju Unii Europejskiej, a także w Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinie i na Islandii. Dowodem ubezpieczenia ważnym za granicą jest EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Otrzymasz ją w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w miejscu swojego zamieszkania.

 • ...złożyć wniosek w oddziale wojewódzkim lub delegaturze NFZ, odpowiednimi ze względu na jej miejsce zamieszkania. A pobrać go może ze strony internetowej NFZ (www.nfz.gov.pl). Jak długo ważna jest karta EKUZ? Krystyna chciała wiedzieć, na jak długo jest wydawana taka karta, gdyż kuzynka zaprosiła ją aż na trzy miesiące. – Mające zatrudnienie osoby ubezpieczone, prowadzący pozarolniczą i rolniczą...

 • Odstajemy od Europy: Tylko 20 proc. transakcji w Polsce jest bezgotówkowych

  Nadal bardzo lubimy płacić gotówką. Wprawdzie pod względem liczby kart zbliżeniowych należymy do liderów, to jednocześnie daleko nam do europejskiej średniej transakcji bezgotówkowych. Czy to możliwe, że w cztery lata dogonimy Europę?

 • Okazując lekarzowi kartę EKUZ, otrzymasz pomoc medyczną w razie wypadku i nagłego zachorowania (wy soka gorączka, zatrucie itp). Karta zapewnia bezpłatnie podstawowe świadczenia zdrowotne w publicznych placówkach służby zdrowia w: krajach UE i krajach EFTA (strefy wolnego handlu) – Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii. Masz prawo korzystać z takich samych świadczeń...

 • Wkrótce niższe opłaty za transakcje przy użyciu kart kredytowych w UE

  Zgodnie z uchwałą Parlamentu Europejskiego wysokość opłat za transakcje przy użyciu karty kredytowych i innych kart płatniczych zostanie w UE ograniczona. PE poparł nową regulację zdecydowaną większością głosów.

 • Warto ją wyrobić przed wyjazdem do innego kraju UE. Ta karta zapewnia bezpłatne leczenie w publicznych placówkach medycznych za granicą...

 • Kolejna obniżka maksymalnych opłat interchange od transakcji kartą

  W czwartek nastąpi kolejny spadek opłat prowizyjnych do 0,3 proc. w przypadku transakcji kartą kredytową i 0,2 proc. w przypadku karty debetowej. Obecnie prowizje od transakcji pobieranych przez banki wynoszą 0,5 proc. Dzięki promowaniu płatności, tworzeniu zachęt do używania kart oraz obniżce prowizji w lipcu ub.r. w Polsce przyspieszył rozwój obrotu bezgotówkowego. W III kwartale dokonano prawie 0,5 mld transakcji bezgotówkowych, co oznacza wzrost o ponad 13 proc. w porównaniu z II...

 • Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej

  ...minimalnego z płacą godziwą. Według Rady Europy, wynagrodzenie godziwe powinno kształtować się na poziomie 50-60 proc. płacy średniej w danym kraju (Europejska Karta Społeczna, 1961). Stosunek płacy...

 • Sejm przyjął ustawę o Karcie Dużej Rodziny

  Sejm przyjął w piątek ustawę o Karcie Dużej Rodziny, która uprawnia członków rodzin wielodzietnych do wielu zniżek i ulg. Do tej pory Karta funkcjonowała na mocy rządowego programu; od stycznia będzie mieć rangę ustawy, co ma zapewnić stabilność zaproponowanych w niej rozwiązań.