• Informacje na temat:

  karta nauczyciela wynagrodzenie

Artykuły na temat: karta nauczyciela wynagrodzenie
 • Wynagrodzenia nauczycieli w Polsce i na świecie

  Zgodnie z Kartą nauczyciela, w skład wynagrodzenia nauczycieli wchodzi wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju dodatki (np. za wysługę lat, motywacyjne oraz funkcyjne), wynagrodzenia za nadgodziny i zastępstwa oraz nagrody i inne świadczenia.

 • Zmiany w Karcie nauczyciela: Kosztowny staż i urlopy zdrowotne nauczycieli

  Samorządy w tym roku będą musiały wydać więcej na urlopy zdrowotne i awanse zawodowe pedagogów. Ale w kolejnym, dzięki zaostrzonym przepisom, liczą na milionowe oszczędności.

 • ZNP chce, by wynagrodzenia nauczycieli były finansowane z dotacji budżetowej

  ...terytorialnego i ustawie Karta Nauczyciela. Największa zmiana to zapis w ustawie o systemie oświaty, który ma brzmieć "środki niezbędne na wynagrodzenia nauczycieli i placówek prowadzonych przez jednostki...

 • Nauczyciele chcą, aby ich pensje finansowała budżetowa dotacja celowa

  Związek Nauczycielstwa Polskiego ma pomysł, jak sfinansować wynagrodzenia pedagogów. Wypłaty z budżetu centralnego miałyby powstrzymać likwidacje szkół.

 • Płace zasadnicze nauczycieli wzrosną o 29-40 zł - MEN

  ...wychodzi tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli określone w ustawie Karta Nauczyciela. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty jest równe kwocie bazowej z ustawy budżetowej, nauczyciela(...) wynika, że taki poziom wykształcenia ma ponad 90 proc. nauczycieli. Z tabeli wynika, że wynagrodzenie nauczyciela stażysty będzie w tym roku wynosić 2294 zł brutto (oznacza to wzrost o 29 zł...

 • ZNP chce, by wynagrodzenia nauczycieli były finansowane z dotacji budżetowej

  To rząd, a nie samorządy, powinien odpowiadać za wypłatę wynagrodzeń nauczycielom - uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego. ZNP przygotował projekt nowelizacji, zgodnie z którym środki na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w szkołach i w przedszkolach pochodziłyby z dotacji celowej budżetu państwa.

 • Koniec z dorabianiem przez nauczycieli. MEN wprowadza nakaz zatrudniania na etacie

  ...często potrzebuje nauczyciela tylko na kilka godzin. Jeśli zaproponuje mu część etatu z niewielkim wynagrodzeniem, nie będzie zainteresowany. - Na zleceniu pracuje u mnie nauczyciel od etyki od(...) prawników nie ma żadnych przeszkód, by resort wprowadził zakładane zmiany. - O ile w szkole publicznej podstawowym aktem prawnym regulującym zasady zatrudniania nauczycieli jest Karta nauczyciela, o tyle...

 • Od 1 września 2016 r. zostaną zlikwidowane tzw. godziny karciane - zdecydował Sejm, nowelizując ustawę Karta Nauczyciela. Nowela zawiera też nowe regulacje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, m.in. rozszerza na wszystkich wymóg niekaralności.

 • Wszystkie kluby za pracą nad projektem dot. wynagrodzeń nauczycieli

  ...bazowej służącej do wyliczenia tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli zapisanego w ustawie Karta Nauczyciela. Na ich podstawie minister edukacji wydaje rozporządzenie o minimalnych stawkach wynagrodzenia(...) Nauczyciela. Zgodnie z nimi środki na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w szkołach mają pochodzić nie z subwencji oświatowej, ale z dotacji celowej budżetu państwa; w dotacji mają być też środki na...

 • MEN obiecuje pieniądze na 500 plus dla nauczycieli

  MEN obiecuje pieniądze na 500+ dla nauczycieli. Samorządowcy podkreślają jednak, że na razie nikt im oficjalnie nie zagwarantował żadnych środków na 500 plus dla nauczycieli. Jeśli nie, ograniczymy liczbę dodatków i storpedujemy zmiany.