• Informacje na temat:

  karta podatkowa

Artykuły na temat: karta podatkowa
 • System podatkowy w Niemczech oraz w Austrii

  Osoby planujące emigrację zarobkową do Niemiec lub Austrii powinny przed wyjazdem zapoznać się z podstawowymi regułami opodatkowania dochodów z pracy, obowiązujących w tych państwach, by uniknąć na miejscu niepotrzebnych niespodzianek. Poniższy artykuł ma na celu przybliżyć systemy podatkowe tych państw oraz ułatwić podatnikom orientację w tej, czasami zawiłej, materii, jaką jest prawo podatkowe.

 • Karta podatkowa, czyli podatek w stałych kwotach

  Karta podatkowa stanowi zryczałtowaną, najprostszą formę opodatkowania przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Podatnik, który zdecyduje się ją stosować, zwolniony jest z szeregu obowiązków przewidzianych dla innych form opodatkowania, w tym prowadzenia ksiąg i składania zeznań, jak również wpłat zaliczek na podatek dochodowy.

 • ...prawo do wspólnego opodatkowania z małżonkami lub jako osoby samotnie wychowujące dzieci. Nie jest możliwe wspólne opodatkowanie małżonków, jeżeli chociaż jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym (bez względu na to, czy uzyskał dochody z tej działalności, czy też nie). Dzieje się tak nawet w sytuacji...

 • Będzie Karta Rzetelnego Podatnika

  Resort gospodarki przekazał Ministerstwu Finansów projekt rekomendacji dot. nowej Ordynacji podatkowej. W poprawieniu relacji pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi może posłużyć wprowadzenie instytucji promującej rzetelnych podatników

 • Za niedopełnienie obowiązków podatkowych, np. niezłożenie deklaracji w terminie, urzędnicy fiskusa mogą wystawić mandat karny. Jego maksymalna wysokość nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 3700 zł. To, ile będzie wynosić grzywna, ustalane jest indywidualnie. Wysokość kary zależy m.in. od okoliczności sprawy, stanu majątkowego i dochodów podatnika.

 • Utrata prawa do karty podatkowej

  W przypadku rozliczania się za pomocą karty podatkowej co miesiąc płaci się z góry ustaloną kwotę podatku dochodowego. Jeśli jednak przedsiębiorca naruszy warunki korzystania z karty, będzie musiał rozliczać z się z podatku na zasadach ogólnych, czyli przy użyciu skali ze stawkami 18-proc. i 32-proc.

 • Masz co najmniej troje dzieci? Teraz możesz liczyć na różne ulgi. Upoważnia cię do tego Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Co warto o niej wiedzieć?

 • Ubywa przedsiębiorców rozliczających się przy pomocy karty podatkowej

  W 2013 roku 109 706 podatników rozliczyło się z fiskusem przy użyciu karty podatkowej. To o prawie 3 proc. mniej niż w roku poprzednim i o prawie 30 proc. mniej niż 10 lat wcześniej. Za spadek liczby rozliczających się odpowiadają zmiany na rynku pracy, ale także przepisy, warunkujące możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania - wynika z analizy Tax Care.

 • Każdy pracownik musi mieć swoją kartę z zarobkami

  Prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników to jeden z obowiązków przedsiębiorcy. Niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz metody opodatkowania, każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi prowadzić ewidencję ich przychodów. Nie ma oficjalnego wzoru karty przychodów pracownika, natomiast przepisy określają informacje, jakie powinny się tam znaleźć.

 • W ponad 4600 placówkach Poczty Polskiej można płacić kartami Visa i Mastercard - poinformował w środę rzecznik prasowy Poczty Polskiej Zbigniew Baranowski.