• Informacje na temat:

  kary ochrona danych osobowych

Artykuły na temat: kary ochrona danych osobowych
 • 100 tysięcy euro kary

  Dane osobowe są nadal atrakcyjnym przedmiotem handlu i obrotu. Rozwiązania zawarte w prezydenckim projekcie nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm) mają nie tylko umocnić pozycję generalnego inspektora ochrony danych osobowych, ale także zagwarantować skuteczną obronę konsumentów przed nielegalnymi działaniami administratorów danych.

 • Zapomniany w sieci - jak chronić dane osobowe?

  W styczniu 2012 roku Komisja Europejska podjęła pracę nad sporządzeniem i wdrożeniem rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Prace nad powyższym projektem zostały zwieńczone w dniu 27 kwietnia 2016 roku uchwaleniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

 • Ile kosztują nas wynagrodzenia w instytucjach finansowanych ze środków publicznych?

  ..., uwzględniające również dodatkowe wynagrodzenia roczne (o ile je przyznano). Dane za rok 2011.  1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych GIODO zajmuje się ochroną naszych danych osobowych, kontrolą(...) i może nakazać zaniechanie kontrowersyjnych działań lub nałożyć na przedsiębiorców kary pieniężne. Przeciętne zatrudnienie : 428 Łącznie wynagrodzenia osobowe : 28 763 600 PLN Przeciętne...

 • Ochrona danych osobowych: Łowcy klauzul rozpoczną nową nagonkę na firmy

  Przedsiębiorcy boją się wysypu organizacji quasi-społecznych, specjalizujących się w szantażach za naruszanie przepisów o ochronie danych osobowych.

 • Rząd wprowadził minimalną stawkę godzinową, ale sam tyle za pracę płacić nie chce

  ...bardzo mają narzędzia, by to robić. Niestety generalny inspektor ochrony danych osobowych wydał opinię, że zamawiający nie ma prawa wglądu w umowy, które podwykonawca zawiera z jego pracownikami. I jak(...) jednoosobowych usług dla firm. Legislacyjny kamyk wtoczony wspólnymi siłami na sam szczyt trudnych negocjacji pociągnął za sobą lawinę zdarzeń, które przyspieszyły narodziny nowego prawa - w lipcu Sejm...

 • Restrykcyjne przepisy o ochronie danych osobowych wejdą w życie za 9 miesięcy

  Unijne rozporządzenie RODO, które zacznie obowiązywać w maju 2018 roku, wymusi duże zmiany na firmach i organizacjach przetwarzających dane osobowe klientów. Znajdą się one pod szczególną ochroną prawną. Dlatego przedsiębiorstwa muszą zawczasu zadbać o narzędzia IT, które zagwarantują maksymalny poziom bezpieczeństwa. Takim rozwiązaniem może być coraz bardziej powszechna w ostatnich latach chmura obliczeniowa, która dodatkowo usprawnia zarządzanie firmą.

 • Zatrudniasz? Nie zapomnij tego wpisać do umowy

  ..., które są odpowiedzialne zazwyczaj również za skierowanie przyszłych pracowników na badania lekarskie i oczywiście za archiwizację akt osobowych przez pięćdziesiąt lat. Należy jednak pamiętać, że(...). Pracodawca musi przede wszystkim poświadczyć na piśmie rodzaj pracy oraz warunki zatrudnienia. Jest to pierwszy i najważniejszy element, a niedopilnowanie tej kwestii może skutkować zapłaceniem kary...

 • Ustawa o RODO: Dane osobowe obywateli będą lepiej chronione

  Nowy organ będzie mógł kierować do osób fizycznych i prawnych wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych - wynika z projektu ustawy o ochronie danych osobowych, który przyjął rząd.

 • ...w trudnej sytuacji wszystkie firmy zajmujące się ochroną. Kodeks pracy ściśle określa bowiem, jakich danych osobowych od pracownika może żądać pracodawca. Nie ma wśród nich informacji o niekaralności(...) Inspektora Danych Osobowych lub pozwy do sądu z tytułu naruszenia dóbr osobistych (art. 23 i 24 kodeksu cywilnego), co grozi zapłatą zadośćuczynienia w nielimitowanej wysokości. - Nic nie stoi jednak na...

 • Pierwsze kary w Europie za naruszenie zasad RODO stały się faktem. Na początek surowością wykazał się portugalski organ zajmujący się ochroną danych osobowych Comissao Nacional de Proteçao de Dados (CNPD).