• Informacje na temat:

  kasa fiskalna 2013

Artykuły na temat: kasa fiskalna 2013
 • Czy wymieniać kasę fiskalną?

  I tak, i nie. Rzeczywiście 1 kwietnia 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie z 14 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., nr 0, poz. 363) w sprawie kas fiskalnych. Według niego na paragonach kasowych powinny znaleźć się nazwy towarów pozwalające na ich jednoznaczną identyfikację. Oprócz tego na wydruku powinien się znaleźć NIP nabywcy (o ile sobie tego zażyczy). Jednak do 30 września 2013

 • Więcej kas fiskalnych od nowego roku

  Resort finansów planuje zabrać zwolnienie od rejestrowania transakcji na kasie fiskalnej m.in. lekarzom czy prawnikom. Za to limit 20 000 zł, poniżej którego nie trzeba sprzedaży rejestrować na kasie, nie będzie obejmował już sprzedaży nieruchomości czy środka trwałego. Obecnie jedna taka transakcja wystarczy, aby pozbawić przedsiębiorcę prawa do zwolnienia.

 • Eksperci: Za pracę w noc zmiany czasu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie

  .... W październiku 2013 r. dodatek ten wynosi 1,74 zł za każdą godzinę. Zdaniem analityka Grupy Romana Nowaka, to właśnie świadczenia dla pracowników powodują, że zmiana czasu z letniego na zimowy ma...

 • Rewolucja w kasach fiskalnych: Paragon jeszcze się nie wydrukuje, a już będzie w skarbówce

  Rząd zapowiada rewolucję w kasach fiskalnych. Koniec z ukrywaniem faktycznej sprzedaży. O każdej transakcji urzędnicy dowiedzą się online. Oznacza to, że większość stosowanych obecnie urządzeń może pójść na złom.

 • Ulga na kasę fiskalną. Zawieszenie firmy może bardziej zaszkodzić niż pomóc

  Trudno o bardziej restrykcyjne przepisy niż te o uldze na zakup kasy rejestrującej. Z jednej strony niełatwo ją uzyskać, bo np. odliczenie nie przysługuje na urządzenia dokupowane w trakcie prowadzenia działalności. Z drugiej strony bardzo łatwo ją utracić. Wystarczy, że kasa nie jest używana w firmie przez 3 lata, o czym fiskus dowiaduje się z protokołu odczytu zawartości pamięci fiskalnej.

 • Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej

  Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

 • NSA uchylił interpretację fiskusa - przedsiębiorca może ponownie odliczyć wydatek na zakup kasy fiskalnej

  Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że organy skarbowe błędnie odmawiały prawa do ponownego odliczenia wydatku na kasę fiskalną w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.

 • Zakończenie użytkowania kasy rejestrującej

  Podatnik, który kończy używać kasę rejestrującą np. z powodu likwidacji działalności, musi pamiętać o dopełnieniu obowiązków związanych z zakończeniem jej pracy. Jest on bowiem zobowiązany dokonać, z chwilą zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym, odczytu jej pamięci oraz jej wyrejestrowania. Przy czym przy niektórych czynnościach musi uczestniczyć serwisant kasy oraz pracownik właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

 • Zwrot towaru w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej i udokumentowanej fakturą

  Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Na życzenie klienta wystawiłem fakturę. Czy w przypadku zwrotu towaru powinienem go ująć w ewidencji zwrotów? Czy wystarczy wystawienie faktury korygującej?

 • Zasady ewidencjonowania w kasie rejestrującej sprzedaży dokonywanej w imieniu i na rzecz innego podmiotu

  . 111 ust. 3b ustawy o VAT i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363).