• Informacje na temat:

  kiedy s 17

Artykuły na temat: kiedy s 17
 • ..., Aleja Solidarności 77 (pon.: 9-17, wt.- pt.: 9.-15) i w biurach terenowych. Infolinia: 800 676 676.

 • Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną?

  Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki do przyznania emerytury. Nabycie prawa do niej uzależnione jest od spełnienia dwóch warunków, tj. rozwiązania stosunku pracy i wystąpienia związku między ustaniem zatrudnienia a przejściem na emeryturę. Brak tego związku, rozumianego szeroko, blokuje możliwość wypłaty odprawy.

 • Nie każda osoba wnioskująca dostanie rentę. Dowiedz się, jakie musisz spełnić warunki, by ci się należała.

 • Kiedy podróże wychodzą na zdrowie

  Polscy lekarze cieszą się na świecie bardzo dobrą opinią. Nasze pielęgniarki chętnie zatrudniają placówki w Niemczech, Wielkiej Brytanii i innych krajach zachodnich. Z kolei polskie lecznice coraz częściej przyjmują zagranicznych pacjentów. Z drugiej strony rośnie liczba rodaków wyjeżdżających leczyć się poza granicami kraju. Turystyka medyczna kwitnie.

 • Kiedy między towarzystwem ubezpieczeniowym a jego klientem dochodzi do różnicy zdań – np. dotyczącej wysokości odszkodowania czy wręcz zasadności jego wypłaty – po radę, pomoc czy z prośbą o interwencję warto zwrócić się do ekspertów biura Rzecznika Ubezpieczonych. Ich pomoc jest bezpłatna. Eksperci dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 oraz 17.00-19.00 pod numerem 22

 • Kiedy trzeba wyjawić urzędowi skarbowemu majątek?

  Urząd skarbowy ma prawo zapytać podatnika o posiadane mienie na etapie kontroli, postępowania podatkowego i egzekucji administracyjnej. Oświadczenia składane w toku kontroli lub postępowania podatkowego przydają się przy wymiarze podatku lub ułatwiają ustanowienie zabezpieczenia jego zapłaty. Informacje przekazywane organowi egzekucyjnemu mają pomóc w ściągnięciu długu.

 • ...emerytalny" określony przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz.353, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami(...). Zważywszy na obowiązujący stan prawny, uzasadniony jest pogląd, że skoro wiek uprawniający do emerytury pomostowej nie jest "wiekiem emerytalnym" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998

 • Kiedy wątpliwości są rozstrzygane na rzecz podatnika?

  Skomplikowane i napisane niezrozumiałym językiem regulacje podatkowe to codzienność podatników. Ochronę przed negatywnymi skutkami ich stosowania ma zapewniać zasada rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść podatników. W praktyce rozumienie samej zasady wywołuje kontrowersje.

 • Kiedy chory może stracić pracę?

  .... Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 1997 r. (I PKN 366/97, OSNP 1998/17/505) zgodnie z którym ze względu na ochronę przewidzianą w art. 41 k.p. nie jest obojętne, czy pracownik otrzymał...

 • Zmiany na polskim rynku hurtowym, które widzieliśmy w ostatnich tygodniach nie przełożyły się jeszcze na poziomy cen detalicznych. Spodziewane obniżki mogłyby mieć skalę nawet kilkunastu groszy na litrze.