• Informacje na temat:

  klauzula wykonalności

Artykuły na temat: klauzula wykonalności
 • Komornik na wniosek wierzyciela i na podstawie orzeczenia z nadaną przez sąd klauzulą wykonalności, by odzyskać czyjeś długi, rozpoczyna postępowanie...

 • Ministerstwo Finansów przygotowało założenia zmian Ordynacji podatkowej. Regulują one między innymi kwestie, związane z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Warto wiedzieć, kiedy będzie można ją zastosować i jakie uprawienia będzie miał podatnik w takiej sytuacji.

 • ...klauzula wykonalności – powinna ją Pani otrzymać po uprawomocnieniu się wyroku. Dokument ten stanowi tytuł wykonawczy, a więc wystarczy go zanieść do komornika, by ten poprowadził egzekucję zobowiązania...

 • Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania może być niezgodne z Konstytucją?

  Przedstawiony przez Ministra Finansów projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej ma na celu drastyczne ograniczenie możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych z wykorzystaniem istniejących instrumentów prawnych. Zdaniem ekspertów Forum Obywatelskiego Rozwoju, takie rozwiązanie narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego prawa. Ponadto przedstawiony projekt zawiera szereg niejasnych pojęć i dopuszcza uznaniowość ze strony organów podatkowych. W konsekwencji proponowana nowelizacja może...

 • Komornik podejmuje działania na wniosek wierzyciela, który musi dysponować tytułem egzekucyjnym, np. sądowym nakazem z klauzulą wykonalności. Na tej podstawie komornik ściąga należności: z wynagrodzenia, emerytury, rachunków bankowych, ruchomości i nieruchomości. Wierzyciel powinien prowadzić egzekucję długu w sposób najmniej uciążliwy dla dłużnika. Komornik może zająć nieruchomości (dom...

 • Raport bieżący nr 51/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Tarczyński S.A. ("Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym...

 • Egzekucję przeprowadza na podstawie wyroku sądu z nadaną klauzulą wykonalności. Najpierw musi zawiadomić dłużnika o wszczęciu egzekucji, treści tytułu wykonawczego i sposobach egzekucji. Ustalając wysokość opłaty musi uwzględnić nakład pracy, jaki poniósł. Np. w sprawach, w których przedmiotem egzekucji są świadczenia pieniężne komornik pobiera 15 proc. zajętej kwoty...

 • Prezes UOKiK po raz drugi włączył się w spór frankowiczów z mBankiem wyrażając tzw. istotny pogląd w sprawie. UOKiK zgodził się z kredytobiorcami, że za niedozwolone należy uznać klauzule dot. m.in. sposobu przeliczania kwoty oraz rat kredytu po kursie ustalanym przez bank.

 • Odpowiada nasz ekspert mecenas Janusz Górski: Egzekucja komornicza może być prowadzona nie tylko z wynagrodzenia, ale także z emerytury czy renty. Zatem jeśli nie będzie Pani spłacała długów, wierzyciel posiadający tytuł wykonawczy (np. wyrok sądowy opatrzony klauzulą wykonalności) będzie mógł złożyć u komornika wniosek...

 • Podatki: Nawet 30 tysięcy zapłacimy za opinie

  Projektem dotyczącym podatku od ukrywanych dochodów zajmie się komisja finansów publicznych. Nowe przepisy wprowadzają tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, różnicują wysokość odsetek karnych od zobowiązań podatkowych oraz wprowadzają zmiany w zasadach wydawania interpretacji podatkowych - przypomina Tax Care.