• Informacje na temat:

  klauzule abuzywne

Artykuły na temat: klauzule abuzywne
 • ...-sprzedaży). Prawo chroni nas – konsumentów – przed niekorzystnymi zapisami w umowach. Takie postanowienia, które rażąco naruszają nasze interesy to tzw. klauzule niedozwolone, określane także jako abuzywne (od ang. abuse – nadużycie).

 • Prezes UOKiK po raz drugi włączył się w spór frankowiczów z mBankiem wyrażając tzw. istotny pogląd w sprawie. UOKiK zgodził się z kredytobiorcami, że za niedozwolone należy uznać klauzule dot. m.in. sposobu przeliczania kwoty oraz rat kredytu po kursie ustalanym przez bank.

 • ...www.wygralem-z-mbankiem.pl, odzyskał 25 tys. zł. mBank nie był wyjątkiem. Z czerwcowego raportu Rzecznika Finansowego wynika, że jego zdaniem takie klauzule w umowach, które powinny zostać uznane za nieważne(...) raporcie pokazujemy, że wiele z takich umów zawierała zapisy, które można uznać za abuzywne, a nawet nieważne. To oznacza, że nie wiążą kredytobiorców z mocy prawa. 2. Dlatego banki powinny zwracać...

 • 32 senatorów chce wezwania KNF, UOKiK i prokuratury do wyeliminowania kredytów frankowych

  32 senatorów PiS podpisało się pod projektem uchwały wzywającej KNF, UOKiK i Prokuratora Generalnego do wyeliminowania z obrotu prawnego w RP "umów kredytowych, indeksowanych w walucie obcej lub denominowanych w walucie obcej, zawierających niedozwolone klauzule umowne (tzw. abuzywne)".

 • ...klauzule abuzywne i zwrócić nam poniesione przez nas koszty spreadu, marży i innych opłat. Banki liczą, że ludzie nie odważą się zaskarżać umów, bo nie wiedzą, że UOKiK zabrania stosowania abuzywnych...

 • Sąd uznał pozew zbiorowy frankowiczów!

  Warszawski sąd okręgowy przyjął pozew zbiorowy klientów Getin Noble Banku w sprawie niedozwolonych klauzul w umowach o kredyty we frankach szwajcarskich. Odrzucone zostały tylko trzy pozwy indywidualne dotyczące umów kredytowych na działalność gospodarczą.

 • Frankowicze vs. bank: Kolejny istotny pogląd w sprawie

  Klauzule, które nieprecyzyjnie wskazują przesłanki zmiany oprocentowania oraz sposób ustalania wysokości kwoty kredytu hipotecznego waloryzowanego do franka szwajcarskiego i rat kapitałowo-odsetkowych są niedozwolone. Tak wynika z istotnego poglądu, który Prezes UOKiK przedstawił sądowi. Sprawa dotyczy pozwu konsumentów przeciwko mBankowi.

 • Umowy kredytowe są zawierane z bankami na kilkanaście, a często nawet kilkadziesiąt lat. Warto więc dokładnie się im przyglądać oraz przeanalizować wszystkie kontrowersyjne zapisy. Najważniejszą kwestią pozostaje znajomość przysługujących konsumentowi praw, a także świadomość nadużyć, które są powszechnie stosowane w umowach oferowanych przez banki.

 • Do 2 listopada Sąd Apelacyjny w Łodzi odroczył we wtorek ogłoszenie wyroku w procesie przeciwko Getin Noble Bankowi, jaki wytoczyły mu matka i córka. Kilka lat temu kobiety wzięły w tym banku kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego i domagają się zwrotu ponad 150 tys. zł.

 • Sąd Apelacyjny w Łodzi uchylił wyrok wstępny sądu I instancji, który zapadł w procesie przeciwko Getin Noble Bankowi, jaki wytoczyły mu matka i córka, które wzięły w tym banku kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. SA skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Kobiety domagają się zwrotu ponad 153 tys. zł.