• Informacje na temat:

  kodeks karny 2012

Artykuły na temat: kodeks karny 2012
 • Przemoc w rodzinie. Jak korzystać z przepisów?

  Od niedawna obowiązuje w Polsce Konwencja „o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” – dokument określa, jakie to czyny. Nasz kodeks karny zaś przewiduje surowe kary dla sprawców!

 • Czy fiskus potrafi zatrzymać czas?

  Wydanie przez organ podatkowy pierwszej instancji decyzji określającej zobowiązanie w kwocie innej niż ta, która wynika ze złożonej przez podatnika deklaracji, związane jest z automatycznym wszczęciem postępowania karnego skarbowego. Wystarczy samo wydanie postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa w sprawie karnej skarbowej, a przedawnienie zobowiązania podatkowego ulega zawieszeniu de iure.

 • O co pracodawca może zapytać na rozmowie o pracę

  Zasady przeprowadzania wywiadu z kandydatem częściowo reguluje kodeks pracy. Są sprawy, których rekrutujący poruszyć jednak nie może. Jeśli to zrobi, a pracownik skłamie, nie ma podstaw do rozwiązania z nim umowy...

 • Jak zgłosić nowe dowody po zamknięciu sprawy?

  Kompletny materiał dowodowy to podstawa każdego rozstrzygnięcia podatkowego. Podatnik, który po zakończeniu sprawy ostateczną decyzją znajdzie się w posiadaniu nowych dowodów wpływających na wysokość podatku, ma prawo domagać się wznowienia postępowania podatkowego. Powrót do sprawy jest możliwy do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 • Na rowerach jeździ 70 proc. Polaków. 22 proc. z nich robi to regularnie, 35 proc. – od czasu do czasu (CBOS, 2012). Każdego tygodnia na polskich ulicach i drogach pojawia się więc kilka milionów rowerzys tów.

 • Rozliczanie strat z działalności gospodarczej

  Strata firmowa za dany rok podatkowy to w podatku dochodowym od osób fizycznych nadwyżka poniesionych w tym okresie kosztów uzyskania przychodów nad przychodami osiągniętymi z tego źródła. W ustawowo określonych okolicznościach można ją zrekompensować z dochodami (przychodami) w następnych latach podatkowych.

 • Czasami pracownik też płaci odszkodowanie

  ...przewidzianymi w Kodeksie pracy.

 • Koniec klauzuli obejścia opodatkowania!

  Wprowadzenie klauzuli obejścia prawa, która ma przeciwdziałać unikaniu przez firmy opodatkowania, przewiduje projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, którym dziś ma zająć się rząd.

 • Obowiązki informacyjne pracodawcy

  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) autor: Agata Barczewska Gazeta Podatkowa nr 33 (865) z dnia 2012-04-23(...) ograniczenia wolności (art. 221 Kodeksu karnego, Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zm.). Wskazany obowiązek informacyjny dotyczy też każdego innego wypadku mającego związek z pracą, który miał charakter...

 • Prawo: Nasze przelewy będą pilnie śledzone

  Rada Ministrów przyjęła w tym tygodniu projekt ustawy regulujący kwestie finansowania terroryzmu. Kodeks karny w tym zakresie będzie bardziej rygorystyczny.