• Informacje na temat:

  kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Artykuły na temat: kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • ...pier wszego roku popełni minimum dwa wykroczenia, stwierdzone mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym. Może...

 • Skutki (nie) przyjęcia mandatu za wykroczenie skarbowe

  Urzędnicy skarbowi mogą wystawiać podatnikom mandaty karne za niewywiązywanie się z obowiązków podatkowych. Podatnik musi jednak zgodzić się na taką formę wymierzenia kary. Jeżeli nie przyjmie mandatu karnego, sprawę rozpatrzy sąd.

 • Podwójne zatrudnienie to próba obejścia Kodeksu Pracy

  ...podwójne zatrudnienie to próba obejścia Kodeksu Pracy (formalnie górnicy nie pracowali ciągle u tego samego pracodawcy, więc kopalnia i spółka twierdzą, że nie złamały przepisów). Izba uważa, że brak(...) pracownik może zgodnie z prawem pracować dłużej niż dopuszcza kodeks, a także np. w weekendy. PIP wnioskuje o zmianę prawa w tym zakresie. Według komisji powołanej przez prezesa WUG na przyczyny...

 • Wyższe kary za przewinienia skarbowe w 2017 r.

  Przyszłoroczny wzrost minimalnej pensji - z 1850 zł do 2000 zł - przekłada się na wymiar odpowiedzialności za nienależyte wypełnianie obowiązków podatkowych. Przesunie się granica kwalifikowania czynów zabronionych polegających na uszczupleniu należności publicznoprawnej. Będą mogły być wymierzane wyższe grzywny za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

 • Zamontowanie kamerki samochodowej może nam pomóc w spornych sprawach dotyczących wypadków lub kolizji. Zgodnie z art. 308 kodeksu postępowania cywilnego...

 • Czy fiskus potrafi zatrzymać czas?

  Wydanie przez organ podatkowy pierwszej instancji decyzji określającej zobowiązanie w kwocie innej niż ta, która wynika ze złożonej przez podatnika deklaracji, związane jest z automatycznym wszczęciem postępowania karnego skarbowego. Wystarczy samo wydanie postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa w sprawie karnej skarbowej, a przedawnienie zobowiązania podatkowego ulega zawieszeniu de

 • Zaległy urlop: Pracodawcy muszą go udzielić do końca września

  ...r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 395; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1269(...) najpóźniej do 30 września 2015 roku. Przepisy Kodeksu pracy określają, iż roszczenie pracownika do udzielania urlopu wypoczynkowego przedawnia się z upływem trzech lat od momentu, kiedy urlop stał się...

 • Kodeks wykroczeń - surowe kary i nowe limity

  Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację Kodeksu wykroczeń, która wprowadza wiele zmian dla obywateli i usprawnia wymiar sprawiedliwości. Powstanie elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń, który umożliwi skuteczne karanie. Przestępstwem ma być kradzież rzeczy powyżej stałego progu 400 zł, a nie jak obecnie progu kroczącego - jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r. - 500

 • Co robić, gdy szef łamie prawa pracownicze

  Firmy wykorzystują fakt, że o pracę jest trudno, i za nic mają przepisy kodeksu pracy. Jak postępować, gdy dotknie nas taka sytuacja?

 • Kary za przewinienia skarbowe w 2016 r.

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę - a będzie ono w przyszłym roku wynosić 1.850 zł - rzutuje na zakres odpowiedzialności za nienależyte wypełnianie obowiązków wobec fiskusa. Przesunie się granica kwalifikacji czynów polegających na uszczupleniu należności podatkowej. Wzrosną grzywny za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.