• Informacje na temat:

  kodeks pracy art 33

Artykuły na temat: kodeks pracy art 33
 • Kodeks pracy umożliwia zwalnianie chorych

  Kodeks pracy z jednej strony zabrania dyskryminacji, a z drugiej umożliwia rozwiązanie umowy z pracownikiem ze względu na jego stan zdrowia. Budzi to wątpliwości konstytucyjne.

 • Nagłe odejście z pracy z winy pracodawcy

  Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę kojarzy się na ogół ze zwolnieniem dyscyplinarnym dokonanym przez pracodawcę. Jednak pracownik również ma możliwość "karnego" rozwiązania umowy o pracę, w sytuacji gdy pracodawca poważnie naruszył swoje obowiązki względem zatrudnionego. Mimo że nagłe rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika może postawić pracodawcę w trudnej kadrowo sytuacji, ma on

 • Zatrudnienie na czas określony nie będzie mogło przekroczyć 33 miesięcy

  Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy - przewiduje przedstawiony przez MPiPS projekt noweli Kodeksu pracy. Przekroczenie tego terminu spowoduje, że umowa o pracę stanie się umową na czas nieokreślony.

 • Wyznaczanie dnia wolnego za święta w 2016 r.

  Oprócz określonych w Kodeksie pracy norm czasu pracy, pracowników obowiązuje zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Oznacza ona, że pracownik nie może pracować więcej niż przeciętnie pięć(...) musi to być regułą. Dodatkowy dzień wolny od pracy w tygodniu pracodawca może wyznaczyć w dowolnym dniu od poniedziałku do soboty.

 • Co Polacy robią w pracy?

  Na pozór pracujemy pilnie, ale czy aby internet, który miał nam pomagać w pracy, nie przeszkadza? Nie możemy oczywiście generalizować, ale warto zastanowić się, jaki odsetek społeczeństwa wyspecjalizował się w kreatywnym bumelowaniu.

 • Przedłużenie umowy do dnia porodu nie naruszy limitów

  Znaczna część pracowników świadczy pracę na podstawie umowy na czas określony. Z umową tego rodzaju związany jest mechanizm jej przedłużenia do dnia porodu, stosowany w okolicznościach wskazanych w art. 177 § 3 Kodeksu pracy. Pracodawcy potwierdzają niekiedy wystąpienie tego przedłużenia przez zawarcie aneksu do umowy, zmieniającego pierwotny termin jej zakończenia. Pojawia się jednak pytanie

 • Bumelanta na pełny etat przyjmę od zaraz -czyli o tym, jak mija nam dzień w pracy

  ...w danym przedsiębiorstwie np. w postaci regulaminu. Brak powiadomienia pracownika o tym fakcie może naruszać jego dobra osobiste. Pomimo, że pracodawca zgodnie z treścią art. 11 (1) kodeksu pracy jest(...) wieczorem obejrzy z żoną. Na pozór pracujemy pilnie, ale czy aby internet, który miał nam pomagać w pracy nie przeszkadza? Nie możemy oczywiście generalizować, ale warto zastanowić się, jaki odsetek...

 • Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym

  Przepisy z zakresu prawa pracy dopuszczają w określonych sytuacjach jednostronne rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem bez wypowiedzenia. Jeżeli dochodzi do tego z winy pracownika, mamy wówczas do czynienia z dyscyplinarnym rozwiązaniem umowy o pracę. Możliwe jest też natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niezawinionych przez pracownika.

 • Czy nadążasz za zmianami w prawie pracy?

  W ubiegłym roku weszło w życie wiele znowelizowanych przepisów w prawie pracy, między innymi w odniesieniu do zasiłków chorobowych, podatku dochodowego od osób fizycznych, zatrudniania osób niepełnosprawnych, czy ochrony danych osobowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany z punktu widzenia osoby zarządzającej własną firmą.

 • Nadgodziny w podróży służbowej tylko sporadycznie

  Podróż służbowa podlega zaliczeniu do czasu pracy w ograniczonym zakresie. Generalnie sam fakt odbywania podróży służbowej nie jest traktowany na równi ze świadczeniem pracy. W konsekwencji praca nadliczbowa w czasie podróży służbowej występuje dość rzadko.