• Informacje na temat:

  kodeks pracy nadgodziny

Artykuły na temat: kodeks pracy nadgodziny
 • Kodeks pracy: Pieniądze za nadgodziny będą zamrażane na kontach, ale nie obowiązkowo

  Ustawodawca nie narzuci kont wynagrodzeń, na których mają być odkładane pieniądze za pracę nadliczbową. Projektowany Kodeks pracy daje tylko taką możliwość – i to też nie wszystkim.

 • Nadgodziny w podróży służbowej tylko sporadycznie

  Podróż służbowa podlega zaliczeniu do czasu pracy w ograniczonym zakresie. Generalnie sam fakt odbywania podróży służbowej nie jest traktowany na równi ze świadczeniem pracy. W konsekwencji praca nadliczbowa w czasie podróży służbowej występuje dość rzadko.

 • Kodeks pracy chroni przed nadgodzinami rodziców, ale tylko tych, którzy opiekują się dzieckiem do 4. roku życia. Pracownik ma prawo dokonać wyboru, czy godzi się na taką formę pracy. Odmowa nie(...). Oczywiście pracodawca może na własną rękę korzystniej uregulować przywileje pracownicze, np. pozwalając pracownikowi rodzicowi zdecydować o pracy ponad normę. Nieco inaczej kwestie pracownika...

 • Ruchomy system czasu pracy bez nadgodzin

  Ruchomy czas pracy pozwala na rozpoczynanie pracy w poszczególnych dniach tygodnia w różnych godzinach. Godziny te, w zależności od przyjętego wariantu ruchomego rozkładu, wyznacza pracownik lub pracodawca. Niewątpliwą zaletą takiej organizacji czasu pracy jest to, że ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie skutkuje godzinami nadliczbowymi.

 • Prof. Gładoch: Nowy Kodeks pracy opóźni wynagradzanie nadgodzin

  Prof. Monika Gładoch, wiceprzewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, ekspert Pracodawców RP: - Pensja za godziny ponadwymiarowe trafiałaby na konto powiernicze prowadzone przez firmę. Dłużej będą mogli pracować pracownicy twórczy, sezonowi i objęci zadaniowym czasem pracy.

 • Wysokość dodatków z tytułu pracy w nadgodzinach

  Okres, w którym wykonywana jest praca poza rozkładem czasu pracy danego pracownika, ma wpływ na wysokość dodatku do wynagrodzenia należnego za tę pracę, o ile nie zostanie ona skompensowana udzieleniem czasu wolnego. Dodatki za nadgodziny mogą wynieść 50 proc. lub 100 proc. wynagrodzenia w zależności od rodzaju przekroczeń.

 • Rafalska: Kodeks pracy wymaga zmiany, strony muszą się na nie zgodzić

  Panuje ogólna zgoda co do tego, że Kodeks pracy wymaga zmiany - powiedziała w piątek szefowa MRPiPS Eklżbieta Rafalska. - Nie wyobrażam sobie jednak, żeby nowe przepisy można było przyjąć bez zgody stron, które przy nich pracowały - zastrzegła.

 • Ustalanie i rekompensata nadgodzin średniotygodniowych

  Pracodawca jest obowiązany do rozliczania czasu pracy pracowników po zakończeniu okresu rozliczeniowego, a w razie stwierdzenia przekroczeń przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy do ich rekompensowania. Tak samo należy postąpić, jeżeli stosunek pracy pracownika ustanie przed upływem okresu rozliczeniowego albo zostanie on nawiązany w czasie trwającego okresu rozliczeniowego. Podstawą do

 • Nie możesz odmówić zostania w pracy po godzinach, jeśli jest taka potrzeba. Ale pracodawca musi przestrzegać zasad.

 • Ustalanie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego, gdy pracownik odbiera wolne za nadgodziny

  W lutym br. pracownik odebrał dzień wolny za 5 godzin pracy w wolną sobotę przypadającą w styczniu br. W firmie stosujemy trzymiesięczny okres rozliczeniowy, pokrywający się z kwartałami(...) o pięć stawek godzinowych. Czy ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za czas niezdolności do pracy trwającej w marcu br. należy uzupełnić wynagrodzenie za luty br.?